21 czerwca 2024

Promieniowanie jonizujące w stomatologii? Tak!

Stanowisko Nr 23/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Foto: freeimages.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, przekazanym przy piśmie pana Igora Radziewicza-Winnickiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2015 r., stwierdza, że zawarte w przedmiotowym projekcie rozporządzenia propozycje zmian stanowią realizację postulatów lekarzy dentystów o złagodzenie warunków stosowania promieniowania jonizującego w gabinetach stomatologicznych i w tym zakresie zasługują na pełne poparcie Prezydium NRL.

Na szczególną aprobatę zasługują projektowane zamiany ograniczające dotychczasowe wymagania i upraszczające aktualne procedury odnoszące się do jednostek ochrony zdrowia stosujących promieniowanie jonizujące w stomatologii.

Prezydium NRL popiera wprowadzenie proponowanych zmian, w szczególności dotyczących stosowania w gabinetach stomatologicznych jezdnego sprzętu radiologicznego do zdjęć wewnątrzustnych, wprowadzenia możliwości jednoosobowego wykonywania klinicznego audytu wewnętrznego w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących procedury wyłącznie z zakresu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych oraz wyłącznie z zakresu densytometrii kości.

W opinii Prezydium NRL zasadne i konieczne jest również zmniejszenie częstotliwości obowiązku wykonywania testów specjalistycznych aparatów do zdjęć wewnątrzustnych.

Prezydium NRL postuluje ponadto, aby uregulowano w przedmiotowym rozporządzeniu, że pierwsze testy specjalistyczne aparatów rentgenowskich do zdjęć wewnątrzustnych były obowiązkowe po upływie 5 lat od zakupu nowego aparatu.


Jesteś lekarzem dentystą? Studiujesz na kierunku lekarsko-dentystycznym? Interesuje cię stomatologia? Sprawdź, co na ten temat ostatnio opublikowaliśmy na naszym portalu (zobacz więcej).