19 maja 2024

Przyszłość zawodu lekarza dentysty – prognozy

Światowe i europejskie organizacje lekarzy dentystów zajmują się nie tylko sprawami bieżącymi, ale także próbują kreować i przewidzieć, jak zawód lekarza dentysty i stomatologia będą wyglądać w niedalekiej przyszłości.

Foto: pixabay.com

Przed kilku laty Światowa Federacja Dentystyczna (FDI), której doroczny kongres odbył się we wrześniu 2016 r. w Poznaniu, zleciła grupie ekspertów opracowanie analizy, której tematem miało być przedstawienie wizji zawodu lekarza dentysty oraz systemu opieki stomatologicznej w okresie najbliższych kilku lat – efektem tych prac był dość obszerny dokument zatytułowany „FDI Vision 2020” („FDI Wizja roku 2020”), który do tych kwestii odnosił się w ujęciu globalnym (już niedługo będziemy się mogli przekonać, na ile przewidywania autorów się sprawdziły, to kolejny dowód, jak szybko mija czas i jak szybko należy się dostosowywać do stale zmieniających się okoliczności).

W tym roku zespół roboczy Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (CED) ds. Rynku Wewnętrznego przygotował materiał określający najistotniejsze kwestie, które w przyszłości mogą mieć znaczenie dla zawodu lekarza dentysty w Europie i wpływać na sposób jego wykonywania. Nie jest to opracowanie nowatorskie, ale zwięzłe podsumowanie zagadnień, którymi CED i jej grupy robocze zajmują się na co dzień.

Z jednej strony wskazano kwestie o charakterze formalnoprawnym:

  • rosnącą biurokrację, wynikającą głównie z przepisów prawnych stanowionych przez instytucje unijne czy krajowe, skutkujące nadmiernymi wymogami formalnymi w praktyce stomatologicznej,
  • przekazywanie kompetencji zawodowych osobom wykonującym tzw. zawody pomocnicze w stomatologii (higienistki, technicy),
  • organizację zawodu i sprawowanie nadzoru nad jego wykonywaniem (samorząd zawodowy czy nadzór państwowy).

Z drugiej strony autorzy opracowania wskazują między innymi takie sprawy jak: ograniczanie niezależności zawodu lekarza dentysty (zagrożenia dla wolnych zawodów związane z obniżaniem standardów zawodowych, a także z coraz większą komercjalizacją stomatologii, która staje się w znacznym stopniu biznesem), zmieniające się oczekiwania pacjentów, wpływ nowych technologii („cyfryzacja” stomatologii), postrzeganie zdrowia jamy ustnej jako istotnego elementu zdrowia ogólnego człowieka, zakres świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych.

Oczywiście powyższe kwestie mogą się różnie przedstawiać w poszczególnych państwach. Przykładowo: w niektórych krajach, np. w Niemczech, podważa się zasadność prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego dla lekarzy dentystów i uzyskiwania przez nich tytułów specjalisty w różnych węższych dziedzinach stomatologii, przeciwnie niż w Hiszpanii, gdzie planuje się rozwijać kształcenie specjalizacyjne. Jak wiemy, w Polsce lekarze dentyści są co do zasady zainteresowani specjalizacjami, a problemem jest raczej brak miejsc szkoleniowych. Mimo różnic, na pewno warto mieć tego rodzaju sprawy na uwadze, także zastanawiając się nad naszym zawodem w Polsce.

Anna Lella
Prezydent Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji Dentystycznej (ERO-FDI)

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 12/2016-1/2017

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.