18 maja 2024

PWZ dla cudzoziemców spoza UE przyznaje ORL

Prawo wykonywania zawodu, zgodnie z obowiązującym prawem, lekarze mogą nabyć wskutek decyzji okręgowej rady lekarskiej – przypomina prezes NRL Andrzej Matyja.

Foto: pixabay.com

W czwartek 21 stycznia, w czasie specjalnie zwołanej konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia, trzech lekarzy z Białorusi i dwoje z Ukrainy otrzymało zgodę na wykonywanie zawodu w Polsce w ramach tzw. systemu uproszczonego (szerzej na ten temat piszemy TUTAJ).

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja zwrócił uwagę na nieścisłość w informacji opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, gdzie wymieniono tych lekarzy, pisząc, że „uzyskali prawo wykonywania zawodu w trybie uproszczonym”

„Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty procedura nabycia prawa wykonywania zawodu przez lekarzy posiadających dyplom uzyskany poza obszarem Unii Europejskiej odbywa się dwuetapowo. Minister zdrowia jest organem administracyjnym uprawnionym do wydania decyzji o udzieleniu tym osobom zgody na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty, natomiast prawo wykonywania zawodu lekarze mogą nabyć dopiero wskutek decyzji okręgowej rady lekarskiej” – przypomniał prezes NRL.

Po interwencji prof. Andrzeja Matyi treść materiału zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pt. „Pierwsi lekarze spoza UE otrzymali zgodę na wykonywanie zawodu w Polsce w tzw. systemie uproszczonym”, została poprawiona.