19 czerwca 2024

W Radomiu chemioterapia będzie refundowana

Radomskie Centrum Onkologii zawarło umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju „Leczenie szpitalne – Chemioterapia” w zakresie: chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym.

Oznacza to, że od dnia 1 grudnia 2015 roku chorzy z Radomia i okolic mogą leczyć się w wymienionym zakresie nieodpłatnie w ramach świadczeń gwarantowanych przez NFZ. – To dla nas wyjątkowy dzień – mówi Marek Jutkiewicz, prezes zarządu Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej.

Zakres świadczeń refundowanych obejmuje okresową ocenę skuteczności chemioterapii, ambulatoryjne porady lekarskie związane z chemioterapią oraz procedury podania leku zawierającego substancję czynną możliwą do stosowania w warunkach ambulatoryjnych.

– Cieszymy się, że już teraz możemy zaoferować pacjentom część świadczeń onkologicznych za darmo. Są to kolejne działania Funduszu mające na celu poprawienie dostępności do leczenia onkologicznego w regionie. Wierzymy, że niebawem będziemy mogli zaproponować pacjentom pełny pakiet świadczeń, począwszy od diagnostyki aż po kompleksowe leczenie onkologiczne – dodaje Marek Jutkiewicz.

Potrzeby chorych Radomia i okolic w zakresie onkologii są ogromne. Liczba nowych zachorowań odnotowanych przez Krajowy Rejestr Nowotworów w promieniu 75 km od Radomskiego Centrum Onkologii wynosi 4,8 tys. rocznie. W Centrum leczone będą m.in.:

  • nowotwory piersi,
  • nowotwory przewodu pokarmowego,
  • nowotwory głowy i szyi,
  • nowotwory układu moczowego i prostaty,
  • nowotwory narządów rodnych kobiecych,
  • nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu.

Pierwszy etap inwestycji został już ukończony. Obecnie placówka dysponuje bazą 38 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i nowoczesną bazę diagnostyczną w postaci: PET/CT (TK 64-rzędowy), USG, RTG, mammografii, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

W dalszym ciągu prowadzone są intensywne prace nad rozbudową. Docelowo w Radomskim Centrum Onkologii będą funkcjonować trzy przyspieszacze liniowe oraz dwa aparaty do brachyterapii. Powstanie oddział chemioterapii, zakład medycyny nuklearnej, diagnostyka laboratoryjna wraz z histopatologią.

Na bazie tych oddziałów utworzony zostanie Breast Cancer Unit, rozbudowana zostanie diagnostyka obrazowa, utworzone będzie szerokie zaplecze usługowe (m.in. apteka i sterylizatornia). Powstanie również hostel, który będzie pełnił funkcję centrum noclegowego dla chorych i ich rodzin.