20 kwietnia 2024

Recepty, listy oczekujących, zmiana ustawy

O zaproszenie przedstawiciela NRL do Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, o uproszczenie zasad wystawiania recept lekarskich, o uproszczenie obowiązków sprawozdawczych dotyczących list oczekujących pacjentów, o podjęcie działań zmierzających do zmian w ustawie o działalności leczniczej – m.in. o to zaapelował Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy, który w dniach 13-14 maja 2016 obradował w Warszawie.

IMG_0700

Minister Konstanty Radziwiłł na XIII Krajowym Zjeździe Lekarzy
Foto: Marta Jakubiak

Apel Nr 8 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r. do Ministra Zdrowia.

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia o skorzystanie z przepisu § 6 pkt 3 Regulaminu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i zaproszenie przedstawiciela samorządu lekarskiego wskazanego przez Naczelną Radę Lekarską do udziału w pracach tego zespołu.

Apel Nr 9 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 roku do Ministra Zdrowia.

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o uproszczenie zasad wystawiania recept lekarskich poprzez zniesienie obowiązku dokonywania przez lekarzy ustalania poziomu odpłatności leku oraz ustalania jakichkolwiek okoliczności niemedycznych, które wiązałyby się z możliwością odpowiedzialności finansowej lekarzy.

Apel Nr 15 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r. do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczenia sprawozdawczości w zakresie list oczekujących świadczeniobiorców.

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu pozostawienie obowiązków sprawozdawczych dotyczących list oczekujących pacjentów jedynie u świadczeniodawców udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń protetycznych, ortodontycznych i zabiegów chirurgicznych.

Apel Nr 18 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia14 maja 2016 r. do Ministra Zdrowia.

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do uchylenia art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej oraz o uchylenie rozporządzeń Ministra Zdrowia wydanych na podstawie upoważnienia zawartego w tym przepisie.

Źródło: NIL


Gdzie znaleźć relacje i zdjęcia z dwudniowych obrad Nadzwyczajnego XIII Krajowy Zjazd Lekarzy oraz listy do lekarzy i lekarzy dentystów skierowane przez Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów? Wystarczy kliknąć w jeden z poniższych linków: