12 lipca 2024

Rehabilitacja dziecka bez kolejki

Rzecznik praw dziecka, Marek Michalak, proponuje stworzenie specjalnego skierowania dla dzieci z niepełnosprawnością, dzięki któremu będą mogły być rehabilitowane bez konieczności wpisywania na listę oczekujących. 25 marca wystąpił w tej sprawie do ministra zdrowia.

Foto: Jola Lipka, BRPD

Obecnie – zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 26 września 2005 roku w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661) – pacjenci, którzy potrzebują wykonania w określonych terminach poszczególnych etapów leczenia, mają do tego prawo, o ile zostanie ustalony konkretny plan ich leczenia.

Jak informuje Marek Michalak, w przypadku dzieci niepełnosprawnych, które potrzebują regularnej rehabilitacji, zwyczajowo nie tworzy się sformalizowanych planów leczenia, przez co muszą one oczekiwać na świadczenia w kolejce. W konsekwencji prowadzi do przerwania procesu rehabilitacji i pogłębienia się niepełnosprawności. Dlatego, zdaniem rzecznika, racjonalne byłoby stworzenie dla nich odrębnego skierowania, które potwierdzałby, że dziecko ma ustalony plan leczenia i ze poszczególne świadczenia muszą być wykonane w określonych terminach.

ls