20 maja 2024

Resort zdrowia o postulatach płacowych

Jakie stanowisko zajmuje Ministerstwo Zdrowia wobec postulatów płacowych lekarzy rezydentów z Porozumienia Rezydentów OZZL, a jakie wobec postulatów środowiska lekarskiego skupionego w Porozumieniu Zawodów Medycznych? Takie pytanie przesłaliśmy do resortu. Poniżej prezentujemy odpowiedź udzieloną przez rzecznika ministra, Milenę Kruszewską.

resort-zdrowiapostulaty-placowe

Foto: pixabay.com / CC0

„27 września br. minister Konstanty Radziwiłł spotkał się z reprezentacją Porozumienia Zawodów Medycznych, w tym z przedstawicielami OZZL oraz Porozumienia Rezydentów OZZL.

W trakcie rozmów związkowcy podtrzymali zdecydowanie swój postulat bardzo szybkiego podniesienia nakładów na służbę zdrowia do poziomu 6,8% PKB (gdyby w chwili obecnej dokonać takiego zwiększenia nakładów kwota wzrostu wyniosłaby 50 mld zł) oraz ustanowienia płac minimalnych na poziomach wielokrotnie przekraczających wskaźniki określone w projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych Ministerstwa Zdrowia.

Minister zdrowia przedstawił partnerom społecznym program reformy systemowej „Narodowa Służba Zdrowia” zakładający m.in. wzrost nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB w 2025 r.

28 września br. odbyło się kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, również z udziałem przedstawicieli Porozumienia Rezydentów OZZL, w trakcie którego minister zdrowia przedstawił poprawioną wersję projektu wspominanej ustawy. Docelowe najniższe wynagrodzenia zasadnicze dla poszczególnych grup zawodowych w ciągu kilku lat osiągną poziom zbliżony do faktycznych średnich wynagrodzeń zasadniczych wypłacanych obecnie w podmiotach leczniczych.

Dla pracowników najmniej zarabiających oznacza to stopniowe podwyższanie pensji podstawowych do gwarantowanego ustawą poziomu. Wysokości najniższych wynagrodzeń będą podlegały automatycznemu zwiększaniu wraz ze wzrostem średniej płacy krajowej.

28 września br. rozpoczęły się formalnie szerokie konsultacje publiczne wspomnianego poprawionego projektu, który został przekazany m. in. do wszystkich organizacji skupionych w Porozumieniu Zawodów Medycznych biorących udział w rozmowach z ministrem zdrowia. Konsultacje będą trwały do 28 października br. Ich wyniki będą przedmiotem dalszych rozmów ze związkami zawodowymi i innymi partnerami społecznymi.

Ponadto w odniesieniu do kwestii płac lekarzy rezydentów, skupionych w Porozumieniu Rezydentów OZZL informuję, że równolegle do prac nad ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są analizy możliwości wzrostu wynagrodzeń tej grupy lekarzy w 2017 r.”.

Więcej o Porozumieniu Zawodów Medycznych (postulaty i kilkaset zdjęć z manifestacji, która 24 września przeszła ulicami Warszawy) tutaj.


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.