12 czerwca 2024

Rezydentury: 6500 etatów w 2015 roku?

20 stycznia br. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się posiedzenie Komisji ds. Młodych Lekarzy z wiceministrem Igorem Radziewiczem-Winnickim oraz dr Jolantą Orłowską-Heitzman, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwie Zdrowia. 

Foto: Marta Jakubiak

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej: prof. Romuald Krajewski i dr Agnieszka Ruchała-Tyszler. Podczas dyskusji członkowie komisji przedstawili swoją opinię o ostatnich zmianach dotyczących trybu odbywania szkolenia specjalistycznego w trybie rezydenckim.

Przypomnijmy, że uchwalona w grudniu ustawa okołobudżetowa wprowadziła znaczne ograniczenie możliwości zmiany kierunku kształcenia (zobacz więcej). W myśl obowiązującego zapisu osoba, która podejmie rezydenturę, nie może jej zmienić na inną. Pomimo ogromnej pracy wielu młodych lekarzy z całej Polski, wielu rozmów z parlamentarzystami, udziału w posiedzeniach sejmowej i senackiej komisji, nie udało się wycofać z tego zapisu.

Dyrektor Orłowska-Heitzman przedstawiła także plan zwiększonej liczby rezydentur w bieżącym roku. W sesji wiosennej ma być przyznanych 2000, a jesiennej 4500 etatów! Złożona z sejmowej mównicy obietnica premier Ewy Kopacz zaczyna być realizowana (zobacz więcej). Tematem rozmów pozostaje sposób kwalifikacji na dodatkowo przyznane miejsca oraz rezydentury dedykowane lekarzom dentystom.

W dalszej części spotkania przedyskutowano pomysły młodych lekarzy na zmiany w sposobie rekrutacji na rezydentury. Obecny system jest w dużej mierze niedoskonały – wiele osób pozostaje bez szansy na kształcenie w wybranym przez siebie kierunku tylko dlatego, że złożyło podanie w województwie z wyższą konkurencją niż sąsiednie.

Wiele szpitali posiadających miejsca szkoleniowe pozostaje zaś bez rezydentów. Być może tę kwestię rozwiązałoby rozdzielanie tych etatów w systemie ogólnopolskim lub zgłaszanie 2-3 preferowanych kierunków kształcenia. Szczegółowe pomysły zostaną omówione w trakcie kolejnego spotkania roboczego, które odbędzie się 27 stycznia, tym razem w Ministerstwie Zdrowia.

Filip Dąbrowski
Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy NRL