20 maja 2024

Rodzinni zyskali oręż w walce z otyłością

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej i Towarzystwo Badań nad Otyłością opracowały zalecenia ułatwiające prawidłowe diagnozowanie oraz leczenie nadwagi i otyłości. To pierwsze tego typu wytyczne w Polsce.

Foto: Lidia Sulikowska

W pracach udział wzięło 30 ekspertów różnych specjalności. W sumie stworzono 32 wytyczne dla osób dorosłych i 23 dotyczące dzieci. Dotyczą one m.in. działań, które powinny zostać podjęte w ramach profilaktyki pierwotnej i wtórnej (zamieszczono algorytm takiego postępowania) i rekomendacji co do metod postępowania w zakresie zmiany nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej.

Omówiono też kwalifikowanie pacjenta do leczenia farmakologicznego, psychologicznego i operacyjnego, jak również dawkowanie leków u pacjentów dorosłych z rozpoznaniem otyłości.

Zalecenia powstały w oparciu o wytyczne, jakie mają już lekarze pierwszego kontaktu w Wielkiej Brytanii i Australii. Przyjęło je siedem towarzystw naukowych, popiera je też konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej. Wytyczne na razie dostępne są w formie książkowej, niebawem mają być zamieszczone na stronie internetowej Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

ls