24 czerwca 2024

Rząd za IOWISZ-em i stażem podyplomowym

Rada Ministrów przyjęła ważne dla ochrony zdrowia projekty ustaw. Jeden dotyczy wprowadzenia mechanizmu oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia (IOWISZ), a drugi – ma przywrócić staż podyplomowy. Teraz zajmie się nimi Sejm.

IOWISZ

Foto: Lidia Sulikowska

Aby IOWISZ mógł wejść w życie, niezbędna jest zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt noweli przyjął już rząd.

Proponowana zmiana ma zapewnić przejrzysty i racjonalny  proces oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia, co ma przyczynić się do dostosowania usług medycznych (np. ich zakresu, miejsc ich świadczenia) do rzeczywistych potrzeb mieszkańców.

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia jest to szczególnie ważne, ponieważ w aktualnej perspektywie finansowej (czyli na lata 2014 – 2020) na ochronę zdrowia przewidziano środki europejskie w wysokości ok. 12 mld zł. Warto, by zostały wydane na rzeczywiste potrzeby mieszkańców naszego kraju. Umożliwić ma to IOWISZ, czyli Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Drugi z przyjętych przez Radę Ministrów projektów to nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw w zakresie umożliwiającym przywrócenie stażu podyplomowego i otwierającym dostęp do zadań egzaminacyjnych. Zdaniem resortu zdrowia staż podyplomowy to niezbędny etap w rozwoju zawodowym młodych lekarzy i dlatego powinien zostać przywrócony.

Przypomnijmy, że staż zlikwidowano w 2011 roku, argumentując ten krok szybszym procesem kształcenia lekarzy, dzięki czemu więcej medyków zasilałoby kadrę, której w kraju bardzo brakuje. Przeciwko temu protestowało środowisko lekarskie, mówiąc, że doprowadzi to do pogorszenia jakości kształcenia. Pierwsi studenci, których zmiana miała objąć, to ci, którzy kończyliby studia w 2018 roku. De facto więc żaden rocznik nie ukończył, i na co wszystko wskazuje, nie ukończy nauki z pominięciem stażu.

Projektowana nowela umożliwia także dostęp do pytań i zadań egzaminacyjnych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz Państwowego Egzaminu Specjalistycznego z lat ubiegłych osobom, które chcą do nich przystąpić. O te zmianę od dawna postulował samorząd lekarski i środowiska młodych lekarzy.

Źródło: MZ


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.