12 czerwca 2024

Rzecznik NIL o wydawaniu zwolnień lekarskich

Wyjaśnienia rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej Katarzyny Strzałkowskiej w związku z materiałem prasowym zatytułowanym „Tego żądają lekarze! 60 zł za zwolnienie lekarskie”, który ukazał się w dzisiejszym wydaniu dziennika „Fakt”.

Foto: imageworld.pl

„W kierowanej do Ministra Pracy i Polityki Społecznej propozycji legislacyjnej Naczelna Rada Lekarska nie wskazywała wysokości wynagrodzenia, jakie powinien otrzymać lekarz, lekarz dentysta za wydanie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny.

W wykonaniu apelu nr 6 XII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zmiany uregulowań współpracy lekarzy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wystawiania zaświadczeń ZLA, NRL zaapelowała do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmianę ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa poprzez wprowadzenie odpłatności za wystawianie przez lekarzy zaświadczeń, a wysokość wynagrodzenia zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej miała być określona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w drodze rozporządzenia i odpowiadać nakładowi pracy niezbędnemu do wystawienia zwolnienia.

Jak podkreśla Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, orzekanie o niezdolności do pracy jest czynnością obarczoną znaczną odpowiedzialnością. Wysokość wynagrodzenia powinna być uregulowana rozporządzeniem ministra i wpisana do umowy pomiędzy danym lekarzem a firmą ubezpieczeniową, jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”.

Tyle rzecznik prasowy NIL. Ze swej strony dodajmy, że w sprawie wprowadzenia odpłatności za wydawanie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny, prezes NRL prowadzi korespondencję z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Markiem Buciorem (zobacz więcej).