17 kwietnia 2024

Senat za zmianami w POZ

Wczoraj (10 kwietnia) Senat przyjął bez poprawek nowelizację o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Młodym pediatrom i internistom pozwala ona na otwieranie praktyk POZ i podpisywanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

52. posiedzenie Senatu. Foto: Katarzyna Czerwińska

Dzięki tej nowelizacji – w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego – w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej świadczeń będą udzielać nie tylko lekarze rodzinni, ale także  pediatrzy i interniści w zakresie ich kwalifikacji. Obecnie praktykę POZ może otworzyć lekarz po ukończeniu specjalizacji z medycyny rodzinnej; mogą ją też prowadzić interniści i pediatrzy pod warunkiem, że od dawna pracują w POZ.

Ponadto przyjęta przez senatorów ustawa zwiększa do trzech razy w roku kalendarzowym prawo do bezpłatnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ (obecnie dozwolone są tylko dwukrotne bezpłatne zmiany świadczeniodawcy w tym czasie). Jeśli ustawa wejdzie w życie, zwiększony zostanie także dostęp do świadczeń zdrowotnych udzielanych najmłodszym (np. dzieci, u których stwierdzono choroby wrodzone w czasie badań przesiewowych, leczone będą bez skierowania).

Nad nowelizacją ustawy, która – co warto podkreślić – powstała na bazie projektu rządowego, głosowało 73 senatorów (52 było za, jeden przeciw, a 20 wstrzymało się od głosu). Teraz dokument trafi na biurko prezydenta.

mt