27 maja 2024

Sieć szpitali. Co się zmieni?

Sejm podjął decyzję w sprawie zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – tzw. sieci szpitali. Jak zapewnia resort, nowelizacja zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych.

sieć szpitali ustawa lista sieć szpitali ustawa

ustawa o sieci szpitali 2017 konstanty radziwiłł ustawa o sieci szpitali 2017

Foto: Krzysztof Białoskórski, Paweł Kula

Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia.

Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali:

 • I, II, III stopnia,
 • onkologiczne,
 • pulmonologiczne,
 • pediatryczne,
 • ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe).

– Ta ustawa stabilizuje sytuację szpitali, a przez to zabezpiecza interesy pacjentów – zapewnił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń.

Według Ministerstwa Zdrowia dzięki tej nowelizacji:

 • poprawią się relacje między płatnikiem a wykonawcami świadczeń szpitalnych,
 • placówki, które są istotne z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych, będą miały zagwarantowane stabilność i ciągłość finansowania (pozostałe jednostki również będą miały możliwość dostępu do środków publicznych)
 • zarządzanie szpitalami będzie bardziej elastyczne, a struktury kosztów leczenia będą bardziej optymalne,
 • świadczenia szpitalne i ambulatoryjne będą skoordynowane.

W Polsce działa ok. 1400 szpitali, ale tylko 700, a więc połowa z nich zabezpiecza pełnoprofilową opiekę medyczną. Resort oszacował, że w ogólnej liczbie sieci szpitali 4 proc. będą stanowiły placówki niepubliczne a 96 proc. – świadczeniodawcy pozostali. Więcej o sieci szpitali piszemy tutaj.

– Zjawiskiem bardzo wstydliwym dla systemu, ale często spotykanym, było poszukiwanie lepszych pacjentów, bardziej atrakcyjnych, na których można zarobić i unikanie takich, którzy byli mniej atrakcyjni, których choroby, czy procedury niezbędne do wykonania, nie przynosiły zysku. To jest zjawisko, które nie może być kontynuowane – powiedział szef resortu zdrowia.

Jak podkreśla resort zdrowia po wejściu w życie nowych przepisów pacjenci mają odczuć następujące korzyści:

 • leczenie będzie skoordynowane,
 • szpital zapewni pacjentowi kompleksową opiekę (począwszy od ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez opiekę szpitalną aż po rehabilitację),
 • poprawi się dostęp do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Minister zdrowia wielokrotnie mówił, że w ramach sieci szpitali chcemy pacjent ma „czuć zaopiekowany w całości”, a ustawa ma skończyć z oferowaniem pojedynczych procedur medycznych, które są od siebie kompletnie „oderwane”. – Dzięki sieci wkraczamy na drogę porządkowania całego systemu opieki zdrowotnej. To koniec z podziałem pacjentów na lepszych i gorszych – podkreślił Konstanty Radziwiłł.

Ustawa niebawem zostanie przekazana do Senatu RP.