24 maja 2024

Śmierć dr Wandy Kowalewskiej-Piątek

W dniu 15 lutego 2021 r. odeszła od nas doktor Wanda Kowalewska-Piątek. Oddany lekarz życzliwy pacjentom, koleżanka i przyjaciel.

Foto: pixabay.com

Wanda miała dużą łatwość nawiązywania kontaktów, zjednywania sobie ludzi.

Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Absolutorium uzyskała w 1960 r., a dyplom lekarza w 1962 r. W czasie studiów pełniła funkcje społeczne, przez cały czas była starościną grupy, współpracując z władzami uczelni i reprezentując studentów.

Po studiach podjęła pracę w Szpitalu im. Franciszka Raszei w Poznaniu, w którym uzyskała specjalizację z położnictwa i ginekologii oraz medycyny przemysłowej. Pracowała tam aż do emerytury w 2001 r. W latach 1984-1988 wyjechała na kontrakt do Libii.

Po przejściu na emeryturę nadal pozostawała aktywna. Do końca swoich dni pracowała w ZOZ Medyk w Poznaniu. Była zaangażowana w prace Koła Seniora Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Brała udział w organizacji 60. rocznicy uzyskania absolutorium. Z powodu pandemii spotkanie jubileuszowe zostało odwołane, ale Wanda liczyła, że prędzej czy później dojdzie ono do skutku.

Niestety choroba pokrzyżowała jej plany. Wandę zapamiętamy jako wspaniałego lekarza i oddanego przyjaciela, człowieka niezwykle serdecznego i życzliwego ludziom.

Anna Serafinowska-Kiełczewska, Władysław Manikowski