23 czerwca 2024

Spór o ubezpieczenia od zdarzeń medycznych

W Sejmie, z inicjatywy grupy posłów Platformy Obywatelskiej, zostały już podjęte prace nad wydłużeniem terminu, od którego szpital obowiązkowo będzie musiał wykupić umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. Pierwotnie przepis miał wejść w życie 1 stycznia 2014 roku, następnie termin przesunięto o dwa lata. Obecna propozycja to początek 2017 roku.

Foto: freeimages.com

Zdaniem ekspertów Business Centre Club proponowana kolejna zmiana terminu nie rozwiązuje problemu, tylko odsuwa go w czasie i świadczy o niskiej jakości przyjętej regulacji prawnej. Dlaczego? Bo nakazuje wykupić placówkom medycznym drogą polisę, nie wskazując, z czego mają za nią zapłacić.

– Błędem było nakładanie na szpitale nowych obciążeń bez wskazania źródeł ich finansowania i braku symulacji skutków ekonomicznych oraz analizy ofert ze strony firm ubezpieczeniowych. Opowiadaliśmy się za wprowadzeniem dobrowolności ubezpieczenia oraz zmian systemowych na rynku ubezpieczeń szpitali. Fakultatywność nie zmieni nic w zakresie odpowiedzialności szpitala za zaistniałe zdarzenia medyczne. Brak takiego ubezpieczenia działa także na niekorzyść pacjenta i jego rodziny – ocenia Zenon Wasilewski, ekspert ds. prawa medycznego BCC.

W ocenie eksperta wyroki dotyczące zdarzeń medycznych nadal zapadają, a statystyki obrazujące roszczeniowość pacjentów nie są aż tak niepokojące aż tak, jak to wcześniej przewidywano.

– W Polsce mamy ponad 750 szpitali. Wiele z nich jest zadłużona. Dodatkowe obciążanie szpitali kosztami polisy z tytułu zdarzeń medycznych może zagrażać ich kondycji finansowej, zwłaszcza w przypadku szpitali powiatowych. Umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych powinny być dobrowolne albo w kontraktach szpitali z Narodowym Funduszem Zdrowia należy uwzględnić dodatkowe kwoty na to ubezpieczenie lub na jego refundację – dodaje Zenon Wasilewski.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.