20 maja 2024

Światowa reprezentacja lekarzy w Senacie

W piątek 5 grudnia, pierwszego dnia obchodów 25-lecia istnienia izb lekarskich w wolnej Polsce, odbyło się spotkanie niemal 30 przedstawicieli organizacji lekarskich z całego świata z wicemarszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim.  Lekarze nie powinni odwracać się od polityki, a politycy od lekarzy. Mamy wspólne problemy do rozwiązania zaapelował.

IMG_6188  IMG_6381

IMG_6507  IMG_6509

– To dla mnie honor, że mogę spotkać się z Państwem. Izby lekarskie obchodzą 25-lecie istnienia w wolnej Polsce, podobnie jak Senat. Wszyscy odrabiamy straty, jakie dotknęły nas w czasach komunizmu. To spotkanie jest znakomitą okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy polityką, politykami a samorządami lekarskimi – takimi słowami przywitał gości Stanisław Karczewski.

– Jestem lekarzem chirurgiem, wieloletnim ordynatorem – zaznaczył wicemarszałek. Podkreślił, że w dalszym ciągu jest czynnym lekarzem i nie może uczestniczyć w jutrzejszych uroczystościach ze względu na pełniony dyżur. – Niestety niewielu lekarzy angażuje się w politykę. Chęć angażowania się polskich lekarzy w działalność polityczną jest małą. Na stu senatorów jest ośmiu lekarzy, ale są oni bardzo aktywni – dodał Stanisław Karczewski.

  IMG_6348

IMG_6325  IMG_6352

Wicemarszałek wyjaśnił zagranicznym lekarzom i lekarzom dentystom, na czym polega proces ustawodawczy w polskim Senacie. – Przedstawiciele izby lekarskiej chętnie angażują się w prace legislacyjne związane z ochroną zdrowia i sugerują rozwiązania. Prawie zawsze przedstawiciele samorządu są na obradach sejmowych i senackich komisji – dodał wicemarszałek Karczewski.

– Jako lekarze mamy wiele propozycji na poprawę prawa, ale często nasz głos jest pomijany w procesie legislacyjnym – podkreślił wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Romuald Krajewski. – Mamy dobry kontakt z politykami, gdy spotykamy się przy okazji takich spotkań jak te, ale gdy dochodzi do spotkań roboczych, na temat konkretnych rozwiązań, to wówczas ten kontakt bywa utrudniony. Moja propozycja dla polityków jest taka: jeśli macie jakąś propozycję dla sektora ochrony zdrowia, to przyjdźcie z nią do nas, lekarzy, omówmy ją, pracujmy nad jej ostatecznym kształtem, aby była lepsza i dopiero wówczas zmieniajmy prawo – zaapelował.

  IMG_6217

 

– Ważna jest niezależność lekarza w kontekście możliwości decydowania o najwłaściwszym procesie leczniczym pacjenta – powiedziała Katrin Fjeldsted, prezes Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (Standing Committee of European Doctors). – Jeżeli myślimy o rozwiązywaniu problemów dotyczących ochrony zdrowia, musimy na nie patrzeć nie tylko z perspektywy kraju, ale też Europy i  całego świata – mówił Peter Engel, prezes Niemieckiej Federalnej Izby Lekarsko-Dentystycznej.

Samorząd lekarski – oprócz Romualda Krajewskiego – reprezentowali członkowie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej: Anna Lella, Anna Śpiałek, Marek Stankiewicz, Kazimierz Bryndal i Halina Borgiel-Marek.

IMG_6612  IMG_6584

IMG_6565  IMG_6533

W spotkaniu uczestniczyło wielu gości z zagranicy, w tym: Xavier Deau, prezes Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (World Medical Association), Otmar Kloiber, sekretarz generalny Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (World Medical Association), Tin Chun Wong, prezes Światowej Federacji Dentystycznej (World Dental Federation), Milan Kubek,prezes Czeskiej Izby Lekarskiej, Pawel Chrz, prezes Czeskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej i Robert Houba, wiceprezes Czeskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej.

Do Senatu przybyli także: Ramunė Kiaunienė z Litewskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej,  Alvydas Šeikus, prezes Litewskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej), Marek Rudnicki, prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych w Chicago, Bronisław Orawiec, honorowy prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago, Kornelia Król, prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago, Janusz Kasina z Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych w Szwecji).

IMG_6159  IMG_6165

IMG_6169  IMG_6523

Foto: Marta Jakubiak


Centralne obchody 25-lecia:

100 zdjęć z jubileuszowej gali w Teatrze Narodowym

Wystąpienie prezesa NRL Macieja Hamankiewicza podczas jubileuszowej gali

Sesja historyczno-naukowa „25 lat izb lekarskich w Polsce” i oficjalne otwarcie obchodów z udziałem gości z kraju i zagranicy (relacja online)

Goście zagraniczni na jubileuszu 25-lecia

NIL strategicznym partnerem Polonii medycznej

Światowa reprezentacja lekarzy w Senacie

Debata w Sejmie pt. „25 lat ochrony zdrowia w wolnej Polsce” z udziałem ministrów zdrowia III RP (relacja online)

Debata ministrów zdrowia po 1989 roku pod hasłem „25 lat ochrony zdrowia w wolnej Polsce” (transmisja wideo)

Program centralnych obchodów 25-lecia odrodzenia samorządu lekarzy i lekarzy dentystów


Regionalne obchody 25-lecia:

Lista regionalnych obchodów jubileuszu 25-lecia samorządu lekarskiego

Zdjęcia z jubileuszu 25-lecia OIL w Łodzi

Relacja z jubileuszu 25-lecia Śląskiej Izby Lekarskiej


Materiały historyczne:

Historia samorządu lekarskiego w Polsce

Jak doszło do uchwalenia ustawy reaktywującej izby lekarskie w 1989 roku?