14 kwietnia 2024

Szczepienia, informatyzacja, z Senatu, nagroda dla SCCS

Samorząd lekarski aktywnie zaangażował się w debatę publiczną o szczepieniach, która powróciła wraz z głosowaniem nad obywatelskim projektem ustawy znoszącej obowiązek szczepień ochronnych.

Foto: pixabay.com

Apele prezesa NRL trafiły na ręce m.in. marszałków Sejmu i Senatu. Prezydium NRL m.in. wystosowało apel do parlamentarzystów i poparło stanowisko krajowego konsultanta w dziedzinie zdrowia publicznego w sprawie szczepień ochronnych.

Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich obradujący 12 października w Gnieźnie postanowił m.in. prowadzić w okręgowych izbach lekarskich działania proszczepienne i edukacyjne oraz wspierać każdy projekt promujący ideę szczepień, w tym – poprzez zbieranie podpisów pod projektem Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy – bo myślimy”.

Z prac Prezydium NRL

W październiku Prezydium NRL podjęło stanowiska w sprawie m.in.: projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, projektu ustawy zmieniającej ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, procesu cyfryzacji opieki zdrowotnej, rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, a także projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem i listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

W stanowisku dotyczącym projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych zawnioskowano m.in. o zmianę projektu ustawy, tak aby w skład Rady ABM wchodził przedstawiciel NRL oraz to, by w wymaganiach kwalifikacyjnych na stanowiska prezesa i zastępców przewidzieć, że mogą je pełnić wyłącznie samodzielni pracownicy naukowi. Prezydium NRL zaapelowało ponadto do ministra zdrowia o pilne wprowadzenie dla lekarzy i lekarzy dentystów wsparcia finansowego w związku z wdrażaniem e-recepty, tak aby środowisko lekarskie mogło korzystać ze wsparcia na takich samych zasadach jak podmioty prowadzące apteki.

Razem o EDM

Przedstawiciele samorządu lekarskiego, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów spotkali się 11 października z inicjatywy prezesa NRL Andrzeja Matyi w siedzibie NIL, aby rozmawiać o informatyzacji w ochronie zdrowia. Wyrazili zaniepokojenie stanem przygotowań do wdrożenia zaprojektowanych etapów cyfryzacji opieki zdrowotnej i podjęli decyzję o powołaniu wspólnej grupy ekspertów, która skupi się na wypracowaniu wspólnych rekomendacji w obszarze Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. To pierwsza inicjatywa, w ramach której współpracę podjęły wszystkie samorządy zawodów medycznych.

Z Senatu

17 października miały miejsce dwa ważne wydarzenia w Senacie RP. Pierwsze to podsumowanie efektów Wielospecjalistycznego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po pierwsze zdrowie”, którego inicjatorem jest prof. Henryk Skarżyński, a patronem medialnym nasz miesięcznik. Lekarze prowadzący badania przesiewowe dzielili się swoimi spostrzeżeniami, po czym debatowano m.in. z udziałem redaktora naczelnego „Gazety Lekarskiej” Ryszarda Golańskiego.

Na spotkaniu było obecnych wielu decydentów, w tym m.in. minister zdrowia Łukasz Szumowski. Drugim ważnym wydarzeniem była konferencja „Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na profilaktykę oraz codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia”, w czasie której młodzi lekarze prezentowali m.in. innowacje przydatne w codziennej pracy.

Złoty Skalpel

W tegorocznej edycji konkursu Złoty Skalpel pierwsze miejsce zajął zespół ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, który pod kierownictwem dr. hab. Michała Zembali przeprowadził pierwszą w Polsce implantację sztucznego serca (TAH). Zabieg przeprowadzono na początku lipca, pacjent czuje się dobrze. W składzie tegorocznej kapituły Złotego Skalpela był prezes NRL Andrzej Matyja.