12 lipca 2024

Szkolenia dla rodzinnych nietrafionym pomysłem?

Ministerstwo Zdrowia organizuje w Warszawie bezpłatne szkolenia dla lekarzy rodzinnych, które mają poszerzyć ich wiedzę z zakresu onkologii. Pomysł jest krytykowany przez środowiska związane z Podstawową Opieką Zdrowotną. 

Foto: Marta Jakubiak

Zdaniem lekarzy POZ możliwość odbycia warsztatu jedynie w stolicy, w godzinach pracy gabinetów oraz w sezonie zwiększonej zachorowalności, nie daje szans na powodzenie tego projektu.

Zły czas, nie to miejsce

Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego obawiają się, że organizacja tych szkoleń w zaproponowanym przez resort zdrowia miejscu i terminach spowoduje, że będą one niewypałem ze względu na niską frekwencję.

Starzejemy się…

– Ministerstwo Zdrowia zapomina, że z powodu systemowych zaniedbań w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej średnia wieku specjalisty medycyny rodzinnej wynosi ponad pięćdziesiąt lat. Jest nas za mało, trudno znaleźć kogoś na zastępstwo. Sama nie miałam dnia wolnego od trzech lat, bo nie znalazłam kolegów, którzy mogliby mnie zastąpić. Oni też przecież mają praktyki – uważa Małgorzata Stokowska-Wojda, lekarz rodzinny z Lubelszczyzny.

Wybór padł na stolicę

– W Polsce jest wiele Centrów Onkologii, które mogłyby szkolić lekarzy z danego regionu. Tymczasem wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawskim Centrum Onkologii – dodaje z kolei Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

W regionie skuteczniej?

Organizację szkoleń tylko w Warszawie, z których mają korzystać lekarze z całej Polski, krytykuje także Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Zarząd główny tej organizacji podkreśla ponadto, że gdyby odbyły się one w poszczególnych województwach, to można by wskazać lekarzom rodzinnym konkretne miejsca diagnostyki i leczenia oraz umożliwić nawiązanie kontaktów i współpracy z onkologami leczącymi pacjentów w ich regionie.

Tematyka dotyczy nie tylko onkologii

Program szkoleń obejmuje tematy z zakresu profilaktyki, diagnostyki onkologicznej, leczenia i opieki nad pacjentami po leczeniu onkologicznym. Podczas spotkań poruszone zostaną także tematy dotyczące stanów nagłego zagrożenia w onkologii, zasad pomocy psychologicznej oraz zasad przekazywania informacji chorym i ich rodzinom.

Dojazd za darmo

Szkolenia odbywają się w listopadzie i grudniu w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Koszty dojazdu pokrywa Ministerstwo Zdrowia.

ls