19 czerwca 2024

50 zdjęć ze Szpitala Czerniakowskiego

W piątek, 31 października, w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie otwarto nowy 18-łóżkowy Oddział Wewnętrzny. Znajduje się on przy ulicy Stępińskiej 19/25. To dla wielu pacjentów szansa na powrót do zdrowia w doskonałych warunkach, a dla lekarzy możliwość pracy w nowoczesnej placówce medycznej. Tylko u nas 50 zdjęć z uroczystego otwarcia tego oddziału!

Nowy oddział ma 9 sal chorych i 18 łóżek. Każda z nich wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, a także posiada łazienkę, co bez wątpienia stwarza komfort pacjentom i jest dla nich dużym udogodnieniem. Istnieje też możliwość oddzielenia łóżek chorych przesuwnymi kotarami, w które wyposażono sale.

 

Na terenie oddziału znajduje się gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokój lekarski, pokój pielęgniarki oddziałowej oraz zaplecze socjalne. Na wyposażeniu są m.in.: wielofunkcyjne łóżka elektryczne, aparaty USG, defibrylator, kardiomonitory, pompy infuzyjne i przepływowe, respirator, meble medyczne i biurowe oraz zestawy komputerowe. Oddział został już włączony w szpitalny system informatyczny.

– Powstanie nowego oddziału wewnętrznego powiększa bazę kliniczną i możliwości czerniakowskiego ośrodka internistyczno-nefrologicznego, stanowiąc wzorzec nauczania medycyny rodzinnej, interny, jak i bardziej specjalistycznych działów chorób wewnętrznych, jak choćby chorób naczyń, z których diagnostyki i terapii słynie szkoła pana prof. Kazimierza Wardyna i pani prof. Katarzyny Życińskiej – napisał w liście do władz szpitala prof. Mirosław Wielgoś, dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego, Roman Nojszewski, podkreślał podczas piątkowej uroczystości, że otwarcie oddziału internistycznego było możliwe dzięki środkom przekazanym z budżetu miasta stołecznego Warszawy. Na jego utworzenie przekazano 2,7 mln zł, w tym 1,3 mln zł na zakup wyposażenia. Jednak to nie jedyna inwestycja dofinansowana przez miasto – prace modernizacyjne w Szpitalu Czerniakowskim trwają już od 2007 roku, a łączna dotacja z miasta to kwota 54,7 mln zł.

– Przez ostatnich osiem lat zainwestowaliśmy w stołeczną służbę zdrowia blisko miliard złotych. Nigdy wcześniej nie przeznaczono w Warszawie takich pieniędzy na modernizację placówek medycznych. Mam nadzieję, że dzięki temu dostępność do świadczeń w Warszawie będzie większa. Staramy się systematycznie poprawiać warunki leczenia w stolicy. Chciałabym także, aby dzięki podnoszeniu standardów lekarze mieli zapewnione odpowiednie warunki pracy – mówiła prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz.

 

W ostatnich latach stołeczny ratusz aktywnie wspierał inwestycje w ochronę zdrowia, przekazując z budżetu miasta środki na budowę nowych obiektów, przebudowę i modernizację istniejących szpitali, placówek lecznictwa otwartego, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz zakup sprzętu medycznego. Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że wiosną 2015 roku ruszy budowa Szpitala Południowego (zobacz więcej).

Wydatki z budżetu m.st. Warszawy w latach 2007-2013 na inwestycje w ochronie zdrowia wyniosły 814,7 mln zł, w tym: 700,6 mln zł przeznaczono na budowę nowych obiektów ochrony zdrowia i modernizację funkcjonujących oddziałów szpitalnych, przychodni, zakładów opiekuńczo-leczniczych, a 114,1 mln zł wydano na zakup sprzętu i aparatury medycznej. W 2014 roku na realizację inwestycji w miejskich podmiotach leczniczych zaplanowano środki w wysokości 121 mln zł.

 

Główne inwestycje realizowane w ostatnich latach to m.in.: rozbudowa i modernizacja Szpitala „Inflancka”, rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryder, utworzenie Ursynowskiego Centrum Zabiegowego przy ul. Kajakowej 12, budowa Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Przyczółkowej 33, budowa budynku A-2 w Szpitalu Praskim wraz z zakupem wyposażenia, modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Szpitala dla Dzieci przy ul. Kopernika 43, rozbudowa Przychodni nr 1 przy ul. Strusia 4/8, rozbudowa Szpitala Św. Rodziny (zobacz więcej), rozbudowa i zakup pierwszego wyposażenia nowego skrzydła Szpitala Św. Zofii, budowa Pawilonu VIII w Szpitalu Grochowskim, modernizacja wielu oddziałów szpitalnych oraz licznych przychodni lecznictwa otwartego.

Na uroczystości otwarcia obecna była Marta Klimkowska-Misiak, zastępca prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, która w imieniu ORL przekazała władzom szpitala list gratulacyjny. Wśród gości znaleźli się również dyrektorzy i prezesi zaprzyjaźnionych szpitali oraz zakładów lecznictwa otwartego, pracownicy szpitala i zaproszeni na uroczystość goście związani z tą placówką. Szpital Czerniakowski to ogólnoprofilowa nowoczesna lecznica, z 9 oddziałami specjalistycznymi i szpitalnym oddziałem ratunkowym. Rocznie leczy się tu 11 tys. pacjentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Marta Jakubiak