18 lipca 2024

Sztuczna inteligencja w onkologii

W międzynarodowym badaniu prowadzonym przez zespół badawczy Mayo Clinic, wykorzystującym sztuczną inteligencję (AI), badacze opracowali algorytm poprawiający trafność przewidywania nawrotów raka jelita grubego.

Foto: pixabay.com

Wyniki opublikowali w „Gastroenterology”. Dr Rish Pai, patolog z Mayo Clinic w Arizonie (USA) i starszy autor badania, opracował algorytm segmentacji głębokiego uczenia się, aby zidentyfikować różne regiony w guzach dzięki wykorzystaniu niemal 6500 cyfrowych obrazów. Algorytm może identyfikować różne regiony w obrębie guza i wyodrębniać z nich dane ilościowe.

– Konwertuje obraz na zestaw liczb, które są unikalne dla danego guza. Duża liczba tych, które przeanalizowaliśmy, pozwoliła nam dowiedzieć się, które cechy były najbardziej predyktywne dla zachowania guza. Możemy teraz zastosować to, czego się nauczyliśmy, aby przewidzieć, jak guz będzie się zachowywał – wyjaśnia dr Pai. Wyłączając nowotwory skóry, rak jelita grubego jest trzecim najczęściej diagnozowanym nowotworem w USA (wg American Cancer Society).

Algorytm może np. zidentyfikować podzbiór pacjentów, którzy nie będą wymagać chemioterapii, gdyż w ich przypadku prawdopodobieństwo nawrotu choroby jest niskie. Może również pomóc w identyfikacji pacjentów o wysokim ryzyku nawrotu, którzy mogą odnieść korzyści z bardziej intensywnego leczenia lub intensywniejszej obserwacji.

Dr Pai planuje w przyszłości wykorzystać algorytm, by lepiej zrozumieć mechanizmy nawrotu guza i sprawdzić, czy jest w stanie przewidzieć reakcję na niektóre terapie, takie jak immunoterapia.

Źródło: www.gastrojournal.org