21 kwietnia 2024

Szykują się zmiany w POZ

Poprawa dostępu do świadczeń udzielanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – taki jest najważniejszy cel ustawy, która została uchwalona podczas ostatniego posiedzenia Sejmu. 

64. posiedzenie Sejmu. Foto: Krzysztof Białoskórski

Przyjęta nowelizacja dotyczy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy rozszerzają możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej przez lekarzy pediatrów i internistów.

Potrzebny kurs z medycyny rodzinnej

Nowelizacja otwiera ten segment dla lekarzy ze specjalizacją I stopnia z medycyny ogólnej, jak również specjalizacją I lub II stopnia albo tytułem specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub pediatrii. W ciągu trzech lat od rozpoczęcia udzielania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, lekarze ci będą musieli ukończyć kurs z medycyny rodzinnej, organizowany przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Ponadto nowelizacja wprowadza wybór świadczeniodawcy w zakresie podstawowej opiece zdrowotnej, aby złożona przez pacjenta deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej nie traciła ważności w przypadku zmiany miejsca pracy przez te osoby. W praktyce pacjent będzie nadal wybierał lekarza, pielęgniarkę i położną, ale będzie to jednocześnie wybór świadczeniodawcy, u którego taka osoba pracuje. W roku kalendarzowym będzie można trzy razy, a nie dwa jak dotąd, bezpłatnie zmienić wybór.

Szybciej do specjalisty

Kolejne zmiany będą bezpłatne tylko, jeśli pacjent zmieni miejsce zamieszkania lub dotychczasowy świadczeniodawca, lekarz, pielęgniarka lub położna przestaną udzielać świadczeń. Nowelizacja ma też ułatwić dostęp do lekarzy specjalistów dla dzieci do pierwszego roku życia w przypadku stwierdzenia u nich nieprawidłowego wyniku badań przesiewowych, mających na celu wykrycie wad wrodzonych.

W takich sytuacjach dziecko będzie kierowane od razu do lekarza specjalisty, bez konieczności wystawiania skierowania do poradni specjalistycznej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Teraz nad nowelizacją będzie pracować Senat.

Źródło: sejm.gov.pl