18 maja 2024

Teleporada w ramach POZ. Prezydium NRL krytycznie o zmianie rozporządzenia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie oceniło rozwiązanie nakładające na lekarza obowiązek udzielenia teleporady planowej nie później niż w dniu następnym po zgłoszeniu się pacjenta.

Foto: pixabay.com

„Takie rozwiązanie jest nieprzemyślane i uniemożliwia umówienie teleporady w terminie późniejszym nawet, jeśli wnosi o to pacjent” – podkreślono w stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczącym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 95).

Samorząd lekarski wskazuje, że rozwiązanie to wymusza na wszystkich lekarzach podstawowej opieki zdrowotnej zmianę harmonogramów pracy poprzez przeznaczenie w każdym dniu pracy czasu niezbędnego na realizację teleporad, których potrzeba może zostać zgłoszona przez pacjenta z jednodniowym wyprzedzeniem.

„Rozporządzenie zamiast poprawiać organizację udzielania teleporad zaburza nie tylko proces ich udzielenia, ale również całą pracę placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Brak konsultacji publicznych projektu rozporządzenia jest nieakceptowalny i jak widać prowadzi do sytuacji, w której przyjęte prawo zamiast poprawiać funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, w praktyce szkodzi pacjentom i lekarzom” – podkreśla Prezydium NRL.