19 czerwca 2024

To już pewne: pakiet onkologiczny do Trybunału

Dziś Naczelna Rada Lekarska podjęła jednogłośnie decyzję w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych przepisów wprowadzających pakiet onkologiczny w zakresie dotyczącym wykonywania zawodu lekarza.

10.04.2015, posiedzenie NRL. Foto: Milena Kruszewska

Również jednogłośnie zdecydowano o skierowaniu do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosku z prośbą o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych przepisów wprowadzających pakiet onkologiczny dotyczących sytuacji pacjentów oraz trybu legislacyjnego, w jakim uchwalono przepisy.

Przypomnijmy, że ponad tydzień temu samorząd lekarski, zaniepokojony wprowadzeniem przepisów pakietu i ich skutków dla pacjentów i lekarzy, opublikował raport regulacyjny (zobacz więcej). – Ten raport potwierdza w pełni najczarniejsze obawy samorządu lekarskiego i organizacji pacjenckich – mówi Maciej Hamankikewicz, prezes NRL.