12 czerwca 2024

Ustalenia z ministrem zdrowia na Prezydium NRL

Po raz kolejny wracamy do spotkania ministra zdrowia Mariana Zembali z przedstawicielami naczelnych władz samorządu lekarskiego, do którego doszło przedwczoraj (5 sierpnia) na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom rozmawiano nie tylko o pakiecie onkologicznym.

 

Marian Zembala w NIL (5 sierpnia 2015 roku). Foto: Marta Jakubiak

Jak podkreślił prezes NRL Maciej Hamankiewicz, było to kolejne robocze spotkanie, podczas którego przedstawiciele samorządu lekarskiego wspólnie z przedstawicielami resortu zdrowia zastanawiali się nad rozwiązaniem najistotniejszych problemów dotyczących pacjentów i systemu ochrony zdrowia.

– Przez te kilka tygodni od momentu objęcia stanowiska ministra zdrowia przez prof. Mariana Zembalę udało nam się uzgodnić kilka bardzo istotnych rozwiązań w najważniejszych sprawach – mówił Maciej Hamankiewicz podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Prezydium NRL.

Szef resortu zdrowia zapowiedział szereg zmian, które – zamiast długą i żmudną drogą nowelizacji ustaw – będą wprowadzane rozporządzeniami. W pierwszej kolejności zmianami objęty zostanie pakiet onkologiczny. – Zespół lekarzy powołany przeze mnie do oceny pakietu onkologicznego, tydzień temu przedstawił już swoje wnioski. Pełen raport zostanie przedstawiony w ciągu dwóch tygodni – poinformował minister Zembala.

Zmiany obejmą m.in. Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, która zdaniem lekarzy i ekspertów zamiast ułatwiać, utrudniała dostęp chorych do leczenia onkologicznego. Zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia, karta ta ma zostać zintegrowana z Krajowym Rejestrem Nowotworów.

Zostanie w niej zmieniona definicja rozpoznania klinicznego. Ponadto lekarz będzie mógł wystawić pacjentowi kartę DiLO po klinicznym rozpoznaniu nowotworu, bez konieczności jego potwierdzenia badaniem histopatologicznym. Kartę będą mogli wystawiać lekarze ambulatoryjnej opieki specjalistycznej już przy podejrzeniu nowotworu u pacjenta.

Zmienione zostaną także składy konsyliów, szczególnie przy chorobach hematologicznych i w onkologii dziecięcej. Pakiet onkologiczny poszerzy się o dodatkowe rozpoznania – obejmie te, które do tej pory leczone były zwykłym trybem m.in. nowotwory układu krwiotwórczego czy układu nerwowego. Pojawią się nowe rozpoznania ICD-10, które wejdą do pakietu np. laparotomia zwiadowcza.

Minister zdrowia zapowiedział również rozszerzenie listy świadczeń onkologicznych finansowanych bez limitu, a także finansowanie badań PET i innych badań kosztochłonnych w onkologii poza ryczałtem pod warunkiem skrócenia okresu diagnostyki z 9 do 7 tygodni.

Zembala stanowczo wskazał na konieczność utworzenia map zapotrzebowania na świadczenia onkologiczne, co ma zapobiec rozdrabnianiu kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i utrzymać obecnie funkcjonujące ośrodki onkologiczne w dobrej kondycji finansowej.

W trakcie spotkania zapowiadano także reformy systemu w innych obszarach. Szef resortu zdrowia obiecywał, że Ministerstwo poprawi opiekę medyczną nad dziećmi. Zapowiedział m.in. priorytetową zapłatę nadwykonań w zakresie specjalności pediatrycznych oraz wskazał, że skupia szczególną uwagę nad opieką stomatologiczną dla dzieci.

Prezes NRL oraz przedstawiciele lekarzy dentystów wskazywali na kilka aspektów opieki stomatologicznej, którymi powinno zająć się ministerstwo. Pierwszy z nich to zmiana przepisów dotyczących obowiązku prowadzenia list oczekujących m.in. w zakresie stomatologii. Prezes NRL przekazał ministrowi zdrowia apel podjęty w tym dniu przez Prezydium NRL.

Kolejnymi kwestiami, na jakie zwracali uwagę lekarze dentyści było wprowadzenie odpowiedniego rozporządzenia dotyczącego promieniowania jonizującego czy umożliwienie prowadzenia szkolenia podyplomowego w stomatologii przez mniejsze gabinety dentystyczne. Zasygnalizowali również problem systematycznie malejących nakładów publicznych na stomatologię w Polsce.

Podkreślali, że obecnie na jedną osobę w Polsce system przeznacza tylko 45 zł rocznie w zakresie leczenia stomatologicznego. Zaznaczali również fakt, że w 2008 roku plan NFZ zakładał 3,8% środków na stomatologię, a tej chwili jest to 2,5%. Minister przyznał, że system opieki stomatologicznej w Polsce jest słaby i istnieje konieczność jego wzmocnienia.

– Przywracamy gabinety stomatologiczne w szkołach i przedszkolach, które zgłoszą zainteresowanie zapewnieniem opieki stomatologicznej dla dzieci. Zapewnimy w szkołach opiekę higienistek, które będą odgrywały wielką rolę w profilaktyce próchnicy u dzieci. W Polsce jest to szczególny problem, którego rozwiązaniem trzeba się koniecznie zająć – dodał.

Minister poinformował, że obowiązek ubezpieczenia OC szpitali od zdarzeń medycznych ma zostać mocą rozporządzenia zawieszony do końca 2017 roku.

Prof. Zembala podkreślał również, że w projektach ministerialnych zmian produkty homeopatyczne, które mają status leków wydawanych na receptę, stracą go. Przyznanie kategorii tzw. leków Rp jest odnawiane co pięć lat. Produkty homeopatyczne nie będą mogły jej ponownie uzyskiwać. Jest to odpowiedź na postulat samorządu lekarskiego o redukowanie tych zaleceń lekarskich, które nie mają podstaw naukowych.


O drugiej wizycie ministra Mariana Zembali w Naczelnej Izbie Lekarskiej pisaliśmy przedwczoraj, a wczoraj zamieściliśmy galerię kilkudziesięciu zdjęć.