17 kwietnia 2024

Ustawa o sieci szpitali weszła w życie

Dzisiaj weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzająca duże zmiany w funkcjonowaniu placówek szpitalnych. To ona tworzy tzw. sieć szpitali jeden z pomysłów ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła na zreformowanie służby zdrowia.

Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dn. 26 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z przepisami wprowadzony zostanie system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zapewniający dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

– leczenia szpitalnego,
– świadczeń wysokospecjalistycznych,
– ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych,
– rehabilitacji leczniczej,
– programów lekowych,
– leków stosowanych w chemioterapii,
– nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W ramach systemu zabezpieczenia wyróżnia się następujące poziomy:

–  szpitale I stopnia;
– szpitale II stopnia;
– szpitale III stopnia;
– szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne;
– szpitale pediatryczne;
– szpitale ogólnopolskie.

 Więcej o sieci szpitali piszemy tutaj.

Poziomy systemu zabezpieczenia są określane przez świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w ramach następujących profili systemu zabezpieczenia:

poziom szpitali I stopnia:

– chirurgia ogólna,
– choroby wewnętrzne,
– położnictwo i ginekologia (jeden z poziomów referencyjnych),
– neonatologia (jeden z poziomów referencyjnych),
– pediatria;

poziom szpitali II stopnia:

– chirurgia dziecięca,
– chirurgia plastyczna, w przypadku określonym w art. 95m ust. 7 i 8,
– kardiologia,
– neurologia,
– okulistyka,
– ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
– otorynolaryngologia,
– reumatologia, w przypadku określonym w art. 95m ust. 7 i 8,
– urologia;

Więcej o sieci szpitali piszemy tutaj.

poziom szpitali III stopnia:

– chirurgia klatki piersiowej,
– chirurgia klatki piersiowej dla dzieci,
– chirurgia naczyniowa (jeden z poziomów referencyjnych),
– choroby płuc,
– choroby płuc dla dzieci,
– choroby zakaźne,
– choroby zakaźne dla dzieci,
– kardiochirurgia,
– kardiochirurgia dla dzieci,
– kardiologia dla dzieci,
– nefrologia,
– nefrologia dla dzieci,
– neurochirurgia,
– neurochirurgia dla dzieci,
– neurologia dla dzieci,
– okulistyka dla dzieci,
– ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci,
– otorynolaryngologia dla dzieci,
– toksykologia kliniczna,
– toksykologia kliniczna dla dzieci,
– transplantologia kliniczna,
– transplantologia kliniczna dla dzieci,
– urologia dla dzieci;

Więcej o sieci szpitali piszemy tutaj.

poziom szpitali onkologicznych lub pulmonologicznych:

a) dla szpitali onkologicznych:

– brachyterapia,
– ginekologia onkologiczna,
– chemioterapia hospitalizacja,
– chirurgia onkologiczna,
– chirurgia onkologiczna dla dzieci,
– hematologia,
– onkologia i hematologia dziecięca,
– onkologia kliniczna,
– radioterapia,
– terapia izotopowa,
– transplantologia kliniczna,
– transplantologia kliniczna dla dzieci,

Więcej o sieci szpitali piszemy tutaj.

b) dla szpitali pulmonologicznych:

– chemioterapia hospitalizacja,
– chirurgia klatki piersiowej,
– chirurgia klatki piersiowej dla dzieci,
– choroby płuc,
– choroby płuc dla dzieci;

poziom szpitali pediatrycznych:

– wszystkie profile systemu zabezpieczenia dla dzieci w zakresie leczenia szpitalnego;

poziom szpitali ogólnopolskich:

– wszystkie profile systemu zabezpieczenia w zakresie leczenia szpitalnego.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.