19 czerwca 2024

W sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców

W związku z otrzymywaniem przez lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących podmioty lecznicze lub prowadzących praktyki zawodowe niepodpisanych pism ze strony Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych, na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej pojawiła się informacja w tej sprawie.

Foto: freeimages.com

Przypomnijmy, że do lekarzy i lekarzy dentystów kierowane są prośby „o uregulowanie opłaty rejestracyjnej” za ogłoszenie „wpisu o prowadzonej działalności leczniczej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych”.

Zespół Radców Prawnych NIL informuje, że Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych nie jest rejestrem o charakterze publicznoprawnym, państwowym, a podmioty wykonujące działalność leczniczą nie mają obowiązku się w nim rejestrować ani dokonywać z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

De facto jest on prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców w dniu 29 lipca 2015 r., a jego działalność ma charakter komercyjny, a wspomniane na wstępie pismo z prośbą o dokonanie opłaty należy traktować jako ofertę zawarcia umowy polegającej na „możliwości zarejestrowania podstawowych danych dotyczących (…) firmy (…) w Rejestrze” na okres 6 miesięcy.

„Z powyższych względów należy podzielić stanowisko szeregu urzędów państwowych oraz innych organów samorządów zawodowych odnośnie omawianej oferty zalecające zachowanie ostrożności w tej sprawie i dokładne rozważanie zasadności zawierania umowy ze spółką Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych. W razie wątpliwości lekarze i lekarze dentyści mogą skonsultować się z obsługą prawną w okręgowych izbach lekarskich” – czytamy w wyjaśnieniu przygotowanym przez Zespół Radców Prawnych NIL.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.