19 lipca 2024

W sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy POZ

Prezydium NRL podjęło stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ.

Foto: pixbay.com

Wskazuje w nim na brak uzasadnienia dla odroczenia wejścia w życie do 1 stycznia 2025 r. wzoru deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, określonego w § 1 pkt 4 projektu rozporządzenia, stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia.

W uzasadnieniu rozporządzenia wskazano, że późniejszy termin wejścia w życie procedowanego rozporządzenia w zakresie załącznika „wspólnej deklaracji” wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ oraz lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ jest niezbędny z uwagi na konieczność dostosowania aktualnie funkcjonującego modelu podstawowej opieki zdrowotnej do modelu docelowego tj. funkcjonującego w oparciu o zespoły POZ.

Jak wskazuje Prezydium NRL, wybór deklaracji, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, nie jest wyborem zespołu podstawowej opieki zdrowotnej tylko wyborem lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ pracujących u tego samego świadczeniodawcy. „Należy również zwrócić uwagę na zbędną procedurę biurokratyczną, nie mającą uzasadnienia merytorycznego, polegającą na  konieczności wypełniania przez pacjenta aż trzech oddzielnych druków deklaracji w przypadku wyboru u tego samego świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza, pielęgniarki i położnej  podstawowej opieki zdrowotnej” – czytamy w stanowisku podjętym 21 maja przez Prezydium NRL.

Więcej: nil.org.pl