18 lipca 2024

WHO o zapobieganiu samobójstwom

Przyczyną jednego na każde 100 zgonów jest samobójstwo – alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). W 2019 r. w sumie ponad 700 tys. osób odebrało sobie życie.

Foto: pixabay.com

Mimo że w ciągu ostatnich 20 lat globalnie liczba samobójstw spadła o ok. 36 proc. (najbardziej w Europie i w regionie Zachodniego Pacyfiku), to są obszary, gdzie problem pogłębia się (Ameryka Północna i Ameryka Południowa – wzrost o 17 proc.). WHO zwraca uwagę, że obecnie tylko 38 krajów posiada narodową strategię zapobiegania samobójstwom.

Organizacja opracowała nowe wytyczne („Live Life”), które mają pomóc w przeciwdziałaniu takim tragediom (m.in. wczesna identyfikacja, pomoc i obserwacja osób dotkniętych myślami i zachowaniami samobójczymi, a także ograniczenie dostępu do środków, które mogą być wykorzystane do popełnienia samobójstwa, np. broni palnej).

Zdaniem WHO, wdrożenie w poszczególnych krajach zaproponowanych rozwiązań może zredukować liczbę samobójstw nawet o jedną trzecią do 2030 r.