17 kwietnia 2024

Więcej pozycji na liście leków refundowanych

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje XXXII lista refundacyjna. Są one publikowane są co dwa miesiące. W okresie poprzedzającym publikację Ministerstwo Zdrowia prowadzi rozmowy i negocjacje z firmami farmaceutycznymi, aby obniżyć ceny leków.

Marek Tombarkiewicz
Foto: MZ

„Wszystkie środki zaoszczędzone na obniżkach cen są przeznaczane na włączenie nowych terapii, nowych leków dla pacjentów” – zaznacza wiceminister Marek Tombarkiewicz.

Wykaz został rozszerzony m.in. o 3 preparaty we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc. Są to tzw. preparaty combo – łączą w sobie dwa leki. Taka forma podania jest wygodna i bardzo korzystna dla pacjentów.

Nowa lista leków wprowadziła również zmiany w 4 programach stosowanych w leczeniu chorób reumatologicznych:

  • Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M 05, M 06, M 08);
  • Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3);
  • Leczenie inhibitorami TNF ALFA świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10 M 45);
  • Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M 46.8).

Lista przyniosła również ważne zmiany w leczeniu pierwotnych niedoborów odporności u dzieci. Mając na uwadze stanowisko konsultanta krajowego ds. immunologii klinicznej prof. dr. hab. Macieja Siedlara oraz dobro małych pacjentów, wprowadzono zmiany w opisie programu.

Ważne zmiany zaszły w programach lekowych dotyczących leczenia czerniaka – wprowadzono 2 terapie skojarzone, które są bardziej skuteczne niż monoterapia. Minister zdrowia podjął również decyzję o zmianach w programie Leczenia wrodzonych zespołów autozapalnych. Kryteria kwalifikacji do programu zostały rozszerzone o wskazanie off-label (były postulowane przez pacjentów i ekspertów).

Ponadto od 1 marca lista bezpłatnych leków dla seniorów rozszerzona została o 6 preparatów przeciwjaskrowych. Jak zapowiedział wiceminister, większe zmiany na tym wykazie w zakresie poszerzenia go o nowe opcje terapeutyczne nastąpią w maju br.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.17).


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.