19 maja 2024

Wiemy, ile potrwa pilotaż modelu POZ Plus

Podstawową opiekę zdrowotną w naszym kraju czekają duże zmiany. W jakim pójdą kierunku w znacznym stopniu zależy od wyników pilotażu POZ Plus. O szczegóły pytamy Milenę Kruszewską, rzecznika prasowego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Milena Kruszewska, rzecznik prasowy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Milena Kruszewska, rzecznik prasowy ministra zdrowia
Foto: Marta Jakubiak

Jakie są oczekiwania resortu związane z realizacją pilotażu POZ Plus?

Ministerstwo Zdrowia dostrzega szereg korzyści, które niesie ze sobą realizacja POZ Plus. Jest to model typu „win-win-win”. Oznacza to, że „wygrywają” wszyscy interesariusze, których dotyczy. Przede wszystkim pacjent, ale także placówka podstawowej opieki zdrowotnej oraz system opieki zdrowotnej jako całość.

Pacjent, korzystający z opieki zdrowotnej w placówce realizującej model dzięki opiece skoordynowanej zostaje lepiej, pełniej zaopatrzony w opiekę medyczną. Model zapewnia bowiem rozszerzony pakiet badań diagnostycznych oraz realizację części konsultacji specjalistycznych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

Natomiast placówka POZ zyskuje, otrzymując środki finansowe na usprawnienie systemu informatycznego (wsparcie technologiczne) oraz na zatrudnienie asystenta procesu leczniczego, tj. osoby koordynującej opiekę medyczną w ramach modelu. Z kolei, jak potwierdzają doświadczenia międzynarodowe z realizacji opieki koordynowanej, dzięki wzrostowi zadowolenia pacjentów z usług medycznych, korzyści odczuwa także cały system opieki zdrowotnej.

Co zyskają świadczeniodawcy uczestniczący w pilotażu POZ Plus?

Projekt „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap II Faza pilotażowa – model POZ Plus”, którego realizatorem będzie NFZ, posiada charakter grantowy. Świadczeniodawca – placówka podstawowej opieki zdrowotnej – otrzyma tak jak dotychczas stawkę kapitacyjną, ale dodatkowo także budżet powierzony na badania profilaktyczne, budżet powierzony na tzw. disease management, czyli zarządzanie chorobą w 11 najpopularniejszych niezakaźnych chorobach przewlekłych oraz grant na dostosowanie systemów informatycznych i na zatrudnienie asystenta procesu leczniczego koordynującego opiekę medyczną w ramach modelu (pielęgniarkę lub absolwenta kierunku zdrowie publiczne).

Jakie są przewidywane korzyści dla lekarzy, a jakie dla pacjentów wynikające z rozpoczęcia pilotażu?

W przypadku tego modelu trudno mówić o korzyściach bezpośrednio dla lekarza. Jest to bardziej rozwiązanie wzmacniające podstawową opiekę zdrowotną poprzez wzrost jakości świadczeń udzielanych na tym poziomie opieki medycznej. Opieka skoordynowana w POZ oznacza zwiększone środki na profilaktykę zdrowotną oraz możliwość szybkich konsultacji specjalistycznych na poziomie POZ bez konieczności oczekiwania w kolejkach. Korzyści dla pacjenta w systemie opieki koordynowanej koncentrują się wokół tego, że otrzymuje w podstawowej opiece zdrowotnej kompleksową opiekę medyczną.

Kiedy POZ+ mógłby zostać wprowadzony, już nie jako pilotaż, na terenie całego kraju?

Pilotażowe wdrożenie modelu POZ+ w ramach projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap II Faza pilotażowa – model POZ Plus” potrwa dwa lata. Będzie to czas na wprowadzenie ewentualnych korekt w zaproponowanych rozwiązaniach i przejście do fazy właściwego wdrażania.

* * *

Tego szukają internauci: zmiany w poz, opieka koordynowana poz 2017, opieka koordynowana definicja, opieka koordynowana – kierunki rozwoju opieki zdrowotnej, koordynowana opieka zdrowotna w polsce, organizacja opieki koordynowanej, opieka koordynowana poz, opieka koordynowana ministerstwo zdrowia, opieka koordynowana nfz