19 maja 2024

Wiemy, kiedy będą zmiany na liście leków 75+

Pierwsze większe zmiany w wykazie bezpłatnych leków dla seniorów 75+ nastąpią najwcześniej w styczniu 2017 roku – wynika z ustaleń naszej redakcji. W opublikowanym kilka dni temu wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 listopada 2016 roku, nie ma istotnych zmian z punktu widzenia tej grupy wiekowej pacjentów.

Foto: pixabay.com / CC0

Minister zdrowia przekazał prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zlecenia oceny zasadności umieszczenia w wykazie bezpłatnych leków 75+ m.in.

  • leków kardiologicznych,
  • insulin krótkodziałających,
  • leków stosowanych w leczeniu jaskry.

Resort zdrowia tłumaczy, że pierwszych większych zmian w wykazie można spodziewać się po zaopiniowaniu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w przedmiocie umieszczenia nowych leków, jak również po dokonaniu przez Ministerstwo Zdrowia analizy pierwszych miesięcy funkcjonowania tzw. projektu 75+.

Niestety na pytanie, w jaki sposób resort ocenia dotychczasowe funkcjonowanie listy bezpłatnych leków dla seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia (od jej wprowadzenia w życie miną dwa miesiące już za kilka dni), nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Dowiedzieliśmy się za to czegoś innego.

– Najprawdopodobniej pierwsze większe zmiany w wykazie w zakresie poszerzenia go o nowe opcje terapeutyczne nastąpią w styczniu 2017 roku. Najbliższa aktualizacja wykazu (listopad 2016 roku – przyp. red.) nie przewiduje istotnych zmian w zakresie wprowadzenia do niego nowych terapii – mówi Milena Kruszewska, rzecznik prasowy ministra zdrowia.

1 listopada 2016 roku wejdzie zaś w życie wykaz leków refundowanych uzupełniony o nowe substancje czynne:

  • Daivobet (calcipotriolum + betamethasonum), żel, we wskazaniu: miejscowe leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych. Miejscowe leczenie łuszczycy plackowatej o przebiegu łagodnym do umiarkowanego u dorosłych, umiejscowionej na skórze ciała innej niż owłosiona skóra głowy;
  • Adenuric (febuksostat) 80 mg oraz 120 mg we wskazaniu: leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych;
  • Adenuric (febuksostat) 120 mg we wskazaniu: zapobieganie i leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych;
  • Diacomit (styrypentol) we wskazaniu: terapia wspomagająca (w skojarzeniu z klobazamem i walproinianem) u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i walproinianem;
  • Valdoxan (agomelatyna) we wskazaniu: leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku lub anhedonii.

Źródło: inf. własna, MZ


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.