12 lipca 2024

Więzienie za agresję wobec medyków

W Indiach wydano rozporządzenie, na podstawie którego w okresie panującej epidemii COVID-19 przemoc wobec personelu medycznego jest uznawana za przestępstwo niepodlegające kaucji.

Foto: pixabay.com

Podlega ono karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 7 lat oraz grzywnie.

Śledztwa w takich sprawach mają trwać maksymalnie miesiąc, a ostateczny wyrok sądowy musi zapaść w ciągu roku. Osoby, które wyrządzą szkodę prywatnej placówce albo uszkodzą auto lekarza, muszą zapłacić odszkodowanie w wysokości dwukrotności wartości rynkowej zniszczonego mienia lub majątku.

To odpowiedź rządu na narastający problem agresji wobec lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia niosącym pomoc chorym na COVID-19. Ataki są powodowane strachem, że medycy, mając kontakt z zakażonymi, rozprzestrzeniają koronawirusa.

Podobne incydenty zdarzają się także w innych krajach, ale – co przyznał dr Frank Montgomery, szef Światowego Towarzystwa Medycznego (World Medical Association, WMA) – sytuacja w Indiach jest najbardziej szokująca.

18 maja WMA wydało oświadczenie, w którym wezwało WHO i państwa członkowskie, aby sprawcy przemocy wobec personelu medycznego ponosili za swoje czyny adekwatną odpowiedzialność. Europejskie organizacje lekarzy z inicjatywy CEOM (Europejska Konferencja Izb Lekarskich) także opublikowały wspólne oświadczenie, w którym wezwano rządy europejskich krajów oraz instytucje odpowiedzialne za ochronę zdrowia do zapewnienia medykom bezpiecznego środowiska pracy i opracowania polityki „zero tolerancji” dla przemocy wobec pracowników ochrony zdrowia.