18 maja 2024

Zaburzenia równowagi przyczyną wykluczenia

Pod kierownictwem prof. Kazimierza Niemczyka w Klinice i Katedrze Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opracowano innowacyjne procedury diagnostyczne i rehabilitacyjne, dzięki którym osoby z zaburzeniami równowagi mogą wrócić do normalnego życia.

Prof. Kazimierz Niemczyk

Zawroty głowy, po bólach głowy, są najczęstszą dolegliwością osób przekraczających 60. rok życia. Z drugiej strony, statystki donoszą, że Polska jest krajem w Unii Europejskiej, którego populacja starzeje się w najszybszym tempie.

Efektem projektu opracowanego przez Katedrę i Klinikę Otolaryngologii WUM jest opracowanie skutecznej procedury diagnostyczno-leczniczej, której zastosowanie pozwala znacznie zmniejszyć liczbę upadków pacjentów po 60. roku życia.

Obecnie co trzecia osoba żyjąca w Polsce ma więcej niż 60 lat.

W związku z tym naturalne jest, że Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2014-2020 zamierza kłaść duży nacisk na aktywizację osób starszych, ich samodzielność oraz koncentrację na zdrowiu.

W związku z tym, świadomość lekarzy internistów powinna być na tyle duża, żeby zaburzeń równowagi nie leczyć tak, jak bóle głowy czy bóle zatok. Niepozorne dolegliwości, jakimi są zawroty głowy i zaburzenia równowagi, mogą powodować bardzo poważne pogorszenie zdrowia oraz izolację społeczną.

Ciągły lęk przed przewróceniem się, nieustanne podpieranie się i zdanie na łaskę osób trzecich może mieć wpływ na drastyczne pogorszenie jakości życia oraz ograniczenia aktywności życiowej. W efekcie może to powodować całkowitą niezdolność do samodzielności.

Osoby starsze wcześniej funkcjonujące samodzielnie, często nie mogą pogodzić się ze swoimi ograniczeniami, zamykają się na pomoc innych, izolują, cierpią na depresję i są wykluczone społecznie.

Tylko właściwa diagnoza oraz wypisanie odpowiedniego skierowania gwarantuje, że osoba starsza cierpiąca na dolegliwości związane z zaburzeniami równowagi zostanie poddana właściwemu leczeniu i ma dużą szansę na powrót do normalnego, samodzielnego życia.

W 2014 roku przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju został zrealizowany projekt grantowy „Zaburzenia równowagi wieku podeszłego. Diagnostyka i leczenie”. Grant dotyczy badania społecznego problemu dotykającego osób cierpiących na zawroty głowy i zaburzenia.

Na stronie www.otolaryngology.pl/zaburzeniarownowagi znajdują się wskazówki i informacje na temat skutecznej procedury diagnostyczno-leczniczej. Pomogą one lekarzowi pierwszego kontaktu na właściwą diagnozę pacjenta z dolegliwością zawrotów głowy oraz skutecznej pomocy w ratowaniu jego zdrowia.

Odwiedzając stronę internetową projektu, można znaleźć kompendium wiedzy o zawrotach głowy, co skutecznie zaoszczędzi czas diagnozy. Są tam również informacje na temat właściwej treści skierowań dla pacjentów wymagających specjalistycznej pomocy. Wczesna i właściwa diagnoza to sukces każdego lekarza.

Lekarz internista pełni przy tym bardzo ważną funkcję, bo to głównie od niego zależy dalszy proces podjętego leczenia.

Specjaliści biorący udział przy projekcie „Zaburzenia równowagi wieku podeszłego. Diagnostyka i leczenie”, opracowali kompleksowy schemat diagnostyki i leczenia obejmujący m.in. szczegółowy wywiad i badania lekarskie, badania videonystagmograficzne (VNG), badania posturograficzne (CDP), badania dynamicznej ostrości widzenia (InVision). Natomiast po diagnostyce i ustaleniu lokalizacji oraz rozległości uszkodzenia w narządzie przedsionkowy, pacjenci kwalifikowani są na odpowiednią rehabilitację.