29 lutego 2024

Zagraniczni eksperci o refundacji leków (wideo)

W niektórych państwach lekarze nie są angażowani w określanie stopnia refundacji – mówią o tym zagraniczni eksperci w filmie opublikowanym na kanale Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) w serwisie YouTube.

Foto: pixabay.com

NIL chce doprowadzić do zwolnienia lekarzy i lekarzy dentystów z obowiązku ustalania stopnia refundacji leków. Dzięki temu mogliby mieć więcej czasu dla pacjentów oraz – co nie mniej istotne – uniknęliby nieprzyjemności, których część z nich doświadcza z powodu często zmieniających się przepisów.

O tym, jak wygląda polityka lekowa i  refundacja leków w innych krajach, opowiada trzech ekspertów: prof. Leonid Eidelman z Izraelskiego Stowarzyszenia Medycznego, były prezes Światowego Stowarzyszenia Lekarskiego (World Medical Association – WMA), dr Jacques de Haller, były prezes Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (Standing Committee of European Doctors – CPME) oraz dr Martin Balzan, wiceprezes CPME.

Okazuje się, że w Szwajcarii, Izraelu i na Malcie lekarze nie są zmuszani do określenia procentowej wartości refundacji leku.

„Gazeta Lekarska” wielokrotnie pisała, że kary finansowe nakładane przez Narodowy Fundusz Zdrowia po kontroli ordynacji leków, spędzają sen z powiek wielu lekarzom.