13 czerwca 2024

Zembala za standaryzacją programów nauczania

Ostatnie wybory wyłoniły członków IX kadencji Senatu i VIII kadencji Sejmu. Wśród posłów i senatorów znaleźli się również lekarze. Jaką mają wizję ochrony zdrowia? Na nasze pytania odpowiada prof. Marian Zembala (KP PO), poseł, członek sejmowej Komisji Zdrowia.

Foto: Marta Jakubiak

1. Jak finansować leczenie chorych – z budżetu państwa czy, tak jak jest obecnie, ze składki zdrowotnej?

Uważam za odpowiedzialne pozostawienie finansowania pochodzącego ze składki, która jednak powinna wzrosnąć w porównaniu do obecnej, ponieważ jest to stabilne i przewidywalne źródło finansowania.

2. Czy NFZ powinien zostać zlikwidowany? Jeśli tak – co w zamian?

NFZ ma duże i w mojej ocenie dobre doświadczenie w wykorzystaniu środków, którymi dysponuje. Rok 2015 zostanie oceniony jako najlepszy od kilkunastu lat w zakresie zapłaconych nadwykonań i wykonań niepłaconych w poprzednich latach.

Z ulgą przyjąłem wiadomość, że oddalono termin likwidacji NFZ na rok 2018 z wcześniejszą obietnicą przeprowadzenia debaty publicznej w tej ważnej sprawie, wraz z analizą krajowych i międzynarodowych ekspertów i istniejących sprawdzonych rozwiązań.

3. Co będzie chciał Pan zrobić, aby zwiększyć liczbę lekarzy?

To jest zadanie Ministra Zdrowia, które powinien zrealizować m.in. poprzez wzrost liczby studentów na wydziałach lekarskich, ale w większym stopniu niż wynika to z projektu ustawy budżetowej na rok 2016, poza tym nie powinno zmniejszać się limitu przyjęć studentów na studia kierunku lekarskiego anglojęzycznego, bowiem pozyskane w ten sposób środki znacząco poprawiają budżety uczelni. Nie ma potrzeby sporu wokół stażu, skoro tak silna jest opinia wielu środowisk za jego przywróceniem.

W mojej ocenie niedoceniana wciąż jest większa troska o jakość programów nauczania w poszczególnych uczelniach i większa standaryzacja programów, które się nadal zbyt różnią w różnych uczelniach. Poprawa finansowania szpitali klinicznych i instytutów jest pilną koniecznością, podobnie jak monitorowanie jakości kształcenia – dla dobra teraźniejszości i przyszłości medycyny akademickiej w naszym kraju.

4. Ile powinno wynosić minimalne wynagrodzenie brutto lekarza za pracę na jednym etacie?

Jestem zwolennikiem rozwiązań płacowych, w których pozycja, a więc i zapłata lekarza jest elementem indywidualnego kontraktu w zależności od pozycji i doświadczenia. W kontrakcie trzeba jednak także uwzględnić rentowność danej jednostki.

5. Czy prywatne szpitale powinny być finansowane ze środków publicznych?

Tak, ale tylko wtedy, kiedy stanowią ogniwo sytemu zabezpieczającego świadczeniodawców w regionie zgodnie z istniejącą mapą potrzeb zdrowotnych.

6. POZ powinno być finansowane ze składki kapitacyjnej (tak, jak jest teraz) czy w innej formie? Jakiej?

Tak, jednocześnie trzeba wzmacniać pozycję POZ. Wzrost środków dla tej grupy świadczeń dokonany w tak wysokiej kwocie w roku 2015 i deklaracji kolejnych lat powinien iść w parze ze wzrostem wymagań i jakości świadczeń i rozwojem telekonsultacji ze szpitalami referencyjnymi.