15 lipca 2024

Zmarł prof. Hubert Wanyura

W dniu 14 stycznia 2022 roku zmarł prof. dr hab. med. Hubert Wanyura – wieloletni nauczyciel akademicki, kierownik Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Foto: pixabay.com

Hubert Wanyura urodził się w Warszawie w 1942 roku. Studia na Akademii Medycznej w Warszawie ukończył w 1965 roku. W 1979 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a stopień naukowy doktora habilitowanego w 1990 roku.

Od 2001 roku pełnił funkcję Wojewódzkiego Konsultanta ds. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Był autorem lub współautorem 145 publikacji naukowych (w tym w języku angielskim i francuskim), dwóch monografii i 7 rozdziałów w podręcznikach medycznych.