24 maja 2024

Zmarła nauczycielka wielu pokoleń stomatologów

Zmarła prof. dr hab. Halina Tejchman-Konarzewska – wieloletnia kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (1.10.1988 r. – 31.12.2007 r.). Zatrudniona w GUMed od 15 grudnia 1958 r. do 31 grudnia 2007 r.

Foto: Marta Jakubiak

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi(1982 r.), Medalem Zasłużonemu AMG (1994 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001 r.) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2005 r.). Pogrzeb odbędzie się 27 stycznia. o godzinie 13:30 na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że z grona lekarzy dentystów odeszła
Pani Profesor Halina Tejchman-Konarzewska,
mądra, szanowana Koleżanka,
pełna ciepła i serdeczności Nauczycielka wielu pokoleń stomatologów.
Rodzinie, Bliskim, Współpracownikom
oraz wszystkim,
którzy mieli szczęście spotkać Panią Profesor na swej drodze,
składamy wyrazy szczerego współczucia.
Przewodniczący Komisji Stomatologicznej
Naczelnej Rady Lekarskiej
dr Leszek Dudziński
wraz z Członkami Komisji Stomatologicznej NRL


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.