12 kwietnia 2024

Zmiany w deklaracji wyboru świadczeniodawcy?

Rzecznik Praw Pacjenta zaproponował ministrowi zdrowia, aby w deklaracji wyboru świadczeniodawcy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, wprowadzić obowiązek podania danych dwóch przedstawicieli ustawowych małoletniego pacjenta.

Foto: pixabay.com

Rozwiązanie to miałoby pomóc rozwiać wątpliwości personelu medycznego, czy osoba, z którą małoletni stawił się w podmiocie leczniczym, może wyrazić zgodę na udzielenie danego świadczenia w jego imieniu.

Biorąc pod uwagę, iż przedstawicieli ustawowych małoletnich może być dwóch i nie muszą oni nosić tego samego nazwiska co osoba pozostająca pod ich władzą, Rzecznik uważa, że w deklaracji wyboru świadczeniodawcy powinny zostać określone dane obydwu tych osób.

Deklaracja zwykle wypełniana jest przez jednego z rodziców. Jeśli natomiast do przychodni przyjdzie drugi rodzic, który nie jest wpisany do deklaracji czy też mający inne nazwisko, powstają wątpliwości czy jest on osobą uprawnioną do działania w imieniu dziecka.

Personel medyczny może określić czy osoba ta jest uprawniona do decydowania o dziecku jedynie na podstawie analizy danych z dokumentacji medycznej. W niektórych sytuacjach może to skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego dziecku, odmową udzielenia informacji na temat stanu zdrowia dziecka czy odmową dostępu do dokumentacji medycznej dziecka.

Co na te propozycje resort zdrowia? „Minister zdrowia przyjął propozycję Rzecznika Praw Pacjenta w tym zakresie. Zmiany zostaną wprowadzone do projektu rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej” – poinformowało Biuro RPP.