PRAWO (Strona 7)

Co nowego w radiologii?

Od 6 lutego 2018 r. we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej będzie obowiązywać Dyrektywa Rady 2013/59 Euratom, która ustanawia jednolite podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z...

Prokurator czuwa nad lekarzem (statystyki)

Utworzenie specjalnych wydziałów do spraw błędów medycznych w prokuraturach regionalnych spowodowało, że nastąpił znaczący wzrost liczby prowadzonych spraw. My, lekarze, zostaliśmy „wyróżnieni”, jesteśmy jedyną grupą zawodową, w...

Ziele konopi jako surowiec farmaceutyczny

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Foto:...

Minimalne wynagrodzenia w służbie zdrowia

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Prezydent Andrzej Duda Foto: Maciej...

„Prawo medyczne w obliczu zmian”

8 września w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa „Prawo medyczne w obliczu zmian”, współorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz...

Lista oczekujących – nowe wytyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zmianie uległ sposób określania i przekazywania do NFZ informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. Foto: Marta Jakubiak Od lipca tego roku świadczeniodawcy mają obowiązek przekazywać...

Kto ma badać kandydata na strażaka?

Strażak to zawód, który wymaga dużej sprawności fizycznej. Zdaniem lekarzy rodzinnych zrzeszonych w organizacji Porozumienie Zielonogórskie, przepisy dotyczące rekrutacji do szkół pożarniczych niedostatecznie podkreślają ten fakt. Foto:...

Nowy regulamin PES

Osoby zdające Państwowy Egzamin Specjalizacyjny ucieszy informacja o zakazie stosowania krzyżowego ognia pytań, ale wprowadzenie nowej skali ocen wzbudzi już zapewne mieszane uczucia. Co się zmieniło? Prof. Mariusz Klencki, dyrektor Centrum...

Nieskuteczna kontrola lekarzy medycyny pracy

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli i Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że brakuje rozwiązań prawnych pozwalających skutecznie kontrolować, czy lekarze medycyny pracy i pracodawcy zapewniają pracownikom odpowiednie badania profilaktyczne....

ZUS oskładkowuje dyżury

Szpitale od lat starają się obniżyć koszty prowadzonej działalności. W pierwszej kolejności celem takich działań są koszty osobowe, szczególnie wynagrodzenia pracowników. Foto: logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zastępowanie umów...