PRAWO (Strona 7)

Minimalna temperatura w pracy zimą

Temperatura w biurach nie powinna być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Państwowa Inspekcja Pracy może wydać nakaz wstrzymania pracy na stanowisku, gdzie jest zbyt zimno. Foto: pixabay.com Jak zaznaczyła PIP w komunikacie, pracodawca ma...

Recepty 2017

Prawie rok temu omawiałem nowe regulacje prawne zmieniające zasady wystawiania recept lekarskich na leki refundowane. Ponieważ rok 2016 był okresem przejściowym, w którym recepty takie mogły być wystawiane na dotychczasowych i nowych...

Osoba bliska a osoba najbliższa

Lekarz bez wykształcenia prawniczego może mieć wątpliwości, kogo uznać za osobą bliską pacjenta – mówi prof. Jacek Sobczak, sędzia Sądu Najwyższego, prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, w rozmowie z Ryszardem...

Recepty: refundacja bez umów

1 stycznia 2017 r. wygasną umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane. Wystawanie przez lekarza niebędącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego recept na leki refundowane po 31 grudnia 2016 r. wymaga posiadania aktywnego konta...

Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy rzadko chorują, a nawet jeśli dopadnie ich grypa to rzadko chodzą na zwolnienia lekarskie. Jeśli porównamy ilość dni, które na zwolnieniu spędzili pracownicy i pracodawcy, to widzimy ogromną dysproporcję. Foto: pixabay.com...

Catering dietetyczny – nowe przepisy

Po pięcioletnim okresie przejściowym w całości wchodzi w życie rozporządzenie nakładające obowiązek podawania wartości odżywczej również na żywności opakowanej sprzedawanej na odległość, czyli m.in. na zestawach posiłków...

W sprawie recept pro auctore i pro familiae

W odpowiedzi na wątpliwości interpretacyjne przepisów prawa w zakresie recept pro familia i pro auctore, zgłaszane przez prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz...

Dokumentacja medyczna w chmurze

Wielokrotnie już zdarzało się, że szumnie zapowiadano wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących wykonywania zawodu lekarza, a potem – tuż przed terminem, od którego miały one obowiązywać – odsuwano je w czasie. Doskonałym...

Błędy medyczne i prokuratura

Od 15 kwietnia 2016 r. nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury) daje możliwość tworzenia odrębnych komórek organizacyjnych zajmujących się...