PRAWO (Strona 7)

Nieetyczna protetyka

„Lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością, poświęcając im niezbędny czas” (art. 8 KEL). Foto: pixabay.com We wrześniu 2014 r. do okręgowego rzecznika...

Recepty 75+ pro familiae i pro auctore

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podstawy do otrzymania bezpłatnego leku seniorów 75+ są następujące: ukończony 75. rok życia zweryfikowany przez numer PESEL (u osób, które go nie...

Początek końca tajemnicy lekarskiej

Rodzina ma prawo domagać się od lekarza informacji o leczeniu zmarłego – rozwiązanie takie przewiduje nowelizacja uchwalona przez Sejm w czerwcu 2016 roku, a podpisana w lipcu przez prezydenta. Z prof. Jackiem Sobczakiem, sędzią Sądu...

Art. 8 KEL i RTG

„Lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością, poświęcając im niezbędny czas” (art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej). Gmach Sądu Najwyższego w Warszawie Foto:...

Leczenie bez ubezpieczenia w POZ

Osoby korzystające z podstawowej opieki zdrowotnej nie poniosą kosztów z tym związanych, nawet jeśli wystąpią trudności z potwierdzeniem posiadanego przez nich prawa do świadczeń. Przewidują to przepisy, które w połowie stycznia weszły...

Rejestracja prepaidowych kart SIM

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904) nakłada na użytkowników wymóg rejestracji prepaidowych kart SIM do dnia 1 lutego 2017 r. To już ostatni dzwonek! Foto: pixabay.com Karty SIM typu...