PRAWO (Strona 7)

Pro familia czy pro familiae? Jak pisać?

W „Gazecie Lekarskiej”, w artykule „Miliony za leki 75+”, przeczytałem, że recepty na leki bezpłatne należy oznaczać dopiskiem „pro auctore” i „pro familiae”. Foto: pixabay.com Jako lekarz emeryt korzystam z tego przywileju,...

Co warto wiedzieć o ustawie o sieci szpitali?

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ma powody do satysfakcji. Na mocy ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wczoraj weszła w życie, utworzona zostanie...

SOR: odmowa przyjęcia

„Lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością, poświęcając im niezbędny czas” (art. 8 KEL). Foto: Lidia Sulikowska W 2014 r. 8-letni chłopiec został trzykrotnie...

Ustawa o sieci szpitali weszła w życie

Dzisiaj weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzająca duże zmiany w funkcjonowaniu placówek szpitalnych. To ona tworzy tzw. sieć szpitali...

Do kiedy papierowe zwolnienia lekarskie?

Sejm uchwalił zmiany w prawie, które ułatwiają wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. Jednocześnie posłowie zdecydowali, że papierowe zwolnienia będą w obiegu do połowy 2018 r. Foto: Krzysztof Białoskórski Zmiany w ustawie o...

Koniec tajemnicy lekarskiej?

W nawiązaniu do dyskusji dotyczącej tajemnicy lekarskiej (zobacz „Początek końca tajemnicy lekarskiej”) chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze inny aspekt sprawy – tj. nasilającą się od kilkunastu lat tendencję wymiaru sprawiedliwości...