WYDARZENIA (Strona 4)

Czas na stomatologiczne podsumowania

Kończy się rok. Dobrą okazją do posumowania naszej działalności jest list Ministra Zdrowia do Naczelnej Rady Lekarskiej, a dokładnie odpowiedzi pana ministra na pytania, które zostały zadane, a na które nie zdążył odpowiedzieć podczas...