20 maja 2024

25-lecie odrodzenia samorządu

Naczelna Rada Lekarska ogłosiła termin obchodów jubileuszu 25-lecia Odrodzenia Samorządu Lekarzy i Lekarzy Dentystów. W dniach 5-6 grudnia 2014 roku w Warszawie zaplanowano debaty i sesje poświęcone najważniejszym problemom w ochronie zdrowia po 1989 roku, jak i historycznym wydarzeniom związanym z działalnością samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów w wolnej Polsce.

Wśród zaproszonych gości na poszczególne sesje tematyczne są m.in. wszyscy ministrowie zdrowia urzędujący w Polsce od 1989 roku, Rzecznik Praw Obywatelskich, lekarze Posłowie i Senatorowie, przedstawiciele Światowego Stowarzyszenia Lekarzy, szefowie niemieckiego, czeskiego i słowackiego samorządu lekarskiego, europejskie władze Światowej Federacji Dentystycznej, prezesi samorządów zaufania publicznego oraz szefowie polskich i zagranicznych towarzystw medycznych. Jubileusz został objęty patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

– Obchody 25-lecia samorządu lekarskiego to ukoronowanie zmian, jakie w zawodzie lekarza i lekarza dentysty ukształtowały się w wolnej Polsce. Najnowsza historia samorządu to historia odrodzonej Polski, która po 1989 roku musiała wyzwolić się z ograniczeń, zmienić podejście do organizacji systemowych i na nowo otworzyć się na współpracę ze światem. 25 lat temu nieodwracalnie zaczął kształtować się nowy system ochrony zdrowia. Należy podkreślić, że walka, także ta samorządowa, o oczekiwane przez wszystkich zmiany była i jest skuteczna wyłącznie przy zachowaniu solidarnej postawy całego środowiska zawodowego oraz podczas rzeczowego dialogu z otwartymi na dyskusję decydentami – powiedział dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

W programie:

5 grudnia 2014 roku

godz. 13.00
Sala Kolumnowa Sejmu RP, ul. Wiejska 4/6/8 w Warszawie
Debata pt. „25 lat ochrony zdrowia w wolnej Polsce” z udziałem ministrów zdrowia zasiadających w rządach Rzeczypospolitej Polskiej od 1989 roku, lekarzy posłów i senatorów, lekarzy i lekarzy dentystów z Naczelnej Rady Lekarskiej
Udział potwierdzili m.in. Andrzej Kosiniak-Kamysz – minister zdrowia w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, Marian Miśkiewicz – minister zdrowia w rządzie Jana Olszewskiego, Andrzej Wojtyła – minister zdrowia w rządzie Hanny Suchockiej, Wojciech Maksymowicz i Grzegorz Opala – ministrowie zdrowia w rządzie Jerzego Buzka, Leszek Sikorski – minister zdrowia w rządzie Leszka Millera, Marek Balicki – minister zdrowia w rządzie Leszka Millera i Marka Belki
Moderator: prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz
Uwaga: konieczna przepustka sejmowa

godz. 16.00
Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110 w Warszawie
Robocze posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej (dla członków NRL)

godz. 18.00
Senat RP, ul. Wiejska 6 w Warszawie
Spotkanie gości zagranicznych z wicemarszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim (dla gości zagranicznych)

6 grudnia 2014 roku

godz. 10.00
Hotel Victoria Sofitel, ul. Królewska 11 w Warszawie
Sesja historyczno-naukowa „25 lat izb lekarskich w Polsce” z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz, dyrektora Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Edwarda Towpika oraz prezesa Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych prof. Marka Rudnickiego
Prowadzenie: Iwona Schymalla
Ilość miejsc ograniczona

godz. 12.00
Hotel Victoria Sofitel, ul. Królewska 11 w Warszawie
Oficjalne otwarcie z udziałem gości polskich i zagranicznych
Ilość miejsc ograniczona

godz. 15.45
Parafia św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie
Msza św. oraz występ Chóru OIL w Warszawie

godz. 18.00
Teatr Narodowy w Warszawie
Uroczysta Gala
Uwaga: wejście tylko za okazaniem stosownego zaproszenia


Naczelna Izba Lekarska historycznie:

Pierwsza polska organizacja samorządowa lekarzy – Collegium Medicorum Gedanensis – powstała na początku XVII wieku w Gdańsku. Powołali ją lekarze w celu ograniczenia działalności znachorów i szarlatanów. Przed rokiem 1918 polski samorząd lekarski działał na terenie zaboru austriackiego i pruskiego. Po okresie niewoli, w odrodzonej Polsce w 1921 roku izby lekarskie powołano ustawą sejmową. W 1934 roku znowelizowano ustawę, a w 1938 roku powołano izby lekarsko-dentystyczne.

Okupacja niemiecka, a po niej sowiecka, zdegradowały działalność samorządową kraju. W 1945 roku wznowiono działalność izb, ale poprzez wprowadzenie zarządców komisarycznych w 1946 roku przez ówczesny resort zdrowia, próba ta powiodła się w ograniczonym stopniu. W 1952 roku izby przestały istnieć.

Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów odrodził się 17 maja 1989 roku – w tym dniu uchwalono ustawę o izbach lekarskich. Przyczynili się do tego lekarze i lekarze dentyści z różnych środowisk opozycyjnych, naukowych, politycznych, w tym lekarze i lekarze dentyści ze związku zawodowego „Solidarność”, działacze Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, lekarze-posłowie na Sejm RP. W 1991 roku NIL opracowała Kodeks Etyki Lekarskiej, poprawiony i uzupełniony w 2003 roku, który przedstawiany jest jako wzór kodeksu etyki lekarskiej w innych krajach europejskich.

Naczelna Izba Lekarska zrzesza obecnie niemal 182 tys. lekarzy i lekarzy dentystów z 23 Okręgowych Izb Lekarskich i Izby Wojskowej. Do głównych zdań NIL należy: ustanawianie zasad etyki lekarskiej, przyznawanie prawa wykonywania zawodu, sprawowanie pieczy nad wykonywaniem zawodu, zawieszanie prawa wykonywania zawodu przez okręgowe rady lekarskie, reprezentowanie i obrona interesów lekarzy, działalność szkoleniowa oraz informacyjna.

Zobacz listę regionalnych obchodów jubileuszu 25-lecia odrodzonego samorządu lekarskiego

Zobacz historię samorządu lekarskiego w Polsce