20 kwietnia 2024

36 towarzystw naukowych popiera postulaty samorządu lekarskiego

Konferencja Prezesów Towarzystw Lekarskich (KPTL) poparła postulaty samorządu lekarskiego przekazane minister zdrowia Katarzynie Sójce przez prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Łukasza Jankowskiego.

Foto: shuterstock.com

„Postulaty te dotyczą bardzo ważnych dla polskich pacjentów, systemu ochrony zdrowia i dla lekarzy problemów i powinny zostać jak najszybciej zrealizowane we współpracy i porozumieniu ze środowiskiem lekarzy i lekarzy dentystów” – napisał prof. Romuald Krajewski, koordynator KPTL, a jednocześnie były wiceprezes NRL.

Prezes NRL zwraca uwagę na to, że postulaty przekazane szefowej resortu zdrowia są istotne z perspektywy całego środowiska lekarskiego, w tym także środowiska naukowego. – Wszyscy zgadzamy się, że bezpieczeństwo lekarza jest tożsame z bezpieczeństwem pacjenta. W kierunku poprawy tego bezpieczeństwa idą przedstawione przez nas punkty „siódemki NIL” – mówi prezes Łukasz Jankowski.

Treść pisma została udostępniona przez NIL w mediach społecznościowych:

Siódemka NIL

Przypominamy, że prezes NRL przekazał minister Katarzynie Sójce listę postulatów 10 sierpnia, zaraz po tym, gdy premier Mateusz Morawiecki poinformował o tym, kto zajmie miejsce Adama Niedzielskiego. Oto tzw. siódemka NIL:

 1. Zniesienie bezprawnie wprowadzonych limitów na wystawianie recept przez lekarzy. Pilne ustalenie standardów teleporady uniemożliwiającej funkcjonowanie tzw. receptomatów.
 2. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Zdrowia i podległej Ministerstwu jednostce – Centrum e-Zdrowia dotyczącej e-bezpieczeństwa danych medycznych oraz niezwłoczne ujawnienie wyników tej kontroli opinii publicznej.
 3. Wycofanie poparcia dla otwierania nowych kierunków lekarskich bez pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i odpowiedniego zaplecza dydaktycznego. Wycofanie się z decyzji o zwiększeniu naboru na tzw. nowe uczelnie medyczne.
 4. Natychmiastowe zaprzestanie wydawania tzw. praw wykonywania zawodu w trybie warunkowym i zgód na wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych. Jedynym dokumentem uprawniającym do pracy w naszym zawodzie w Polsce musi pozostać Prawo Wykonywania Zawodu.
 5. Przekazanie funduszom regionalnym środków na realizację zmian finansowania w stomatologii.
 6. Natychmiastowe wprowadzenie automatyzacji procesu refundacji i zdjęcie z lekarzy obowiązku określania poziomu refundacji.
 7. Pilna analiza indywidualnych przypadków kar finansowych nałożonych na lekarzy przez Narodowy Fundusz Zdrowia za tzw. nienależną refundację i odstąpienie od ich egzekwowania w przypadku, gdy istniały wskazania medyczne do przepisania danego preparatu.

Pierwsze spotkanie

Pierwszy z siedmiu postulatów, dotyczący limitów na wystawianie recept, omówiono 11 sierpnia. Jak poinformowano na stronie internetowej NIL, w czasie spotkania ustalono mapę drogową rozwiązań, które powinny wejść w życie jak najszybciej.

Efekty tego spotkania zostały omówione tutaj:

Rozmowy z nową minister

22 sierpnia przez dwie godziny z szefową resortu zdrowia rozmawiali przedstawiciele samorządu lekarskiego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i Porozumienia Rezydentów OZZL. Prezes NRL ocenił, że te rozmowy wprawdzie nie były przełomowe, ale wyczuwa „ostrożny optymizm”. Zwrócił uwagę na deklarację wspólnej pracy, jak i pierwsze konkrety.

Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj:

Katarzyna Sójka w siedzibie NIL

W ostatni piątek 25 sierpnia minister Katarzyna Sójka spotkała się z NRL, która właśnie obradowała w Warszawie. W trakcie tego spotkania wyraziła nadzieję na owocną współpracę z samorządem lekarskim, dodając, że część zgłoszonych postulatów jest już wdrażana przez resort zdrowia.

– Moje powołanie na dwa miesiące przed wyborami to pewien wyznacznik pracy, którą będziemy w najbliższych dniach podejmować. Jestem otwarta na dobry dialog, na dobrą współpracę, na to, żeby osiągać kompromisy. Mam nadzieję, że uda się nam zrobić wiele dobrego – powiedziała minister Katarzyna Sójka, która do siedziby NIL przyjechała z wiceministrem zdrowia Piotrem Bromberem.

Więcej na ten temat piszemy tutaj:

Które towarzystwa poparły postulaty?

Lista towarzystw, które wyraziły poparcie dla postulatów samorządu lekarskiego, jest długa. Oto wykaz organizacji:

 • Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,
 • Polskie Towarzystwo Akupunktury,
 • Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Polskie Towarzystwo Badania Bólu,
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością,
 • Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej,
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych,
 • Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych,
 • Polskie Towarzystwo Epileptologii,
 • Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka,
 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Hepatologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej,
 • Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości,
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży,
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej,
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej,
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego,
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej,
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof,
 • Polskie Towarzystwo Nefrologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Neurochirurgów,
 • Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej,
 • Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi,
 • Polskie Towarzystwo Okulistyczne,
 • Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej,
 • Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Patologów,
 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne,
 • Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej,
 • Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Transplantacyjne,
 • Polskie Towarzystwo Wakcynologiczne,
 • Towarzystwo Internistów Polskich.