18 lipca 2024

Siódemka NIL. Lekarze rozpoczęli rozmowy z MZ

Znamy efekty pierwszego spotkania przedstawicieli samorządu lekarskiego z wiceministrem Ministrem Miłkowskim i zespołem pracowników resortu zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie tzw. siódemki NIL.

M. Miłkowski. Foto: Mariusz Tomczak/Gazeta Lekarska

„Siódemka NIL” to najważniejsze problemy w ochronie zdrowia wymagające – w ocenie samorządu lekarskiego – pilnego wdrożenia.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Łukasz Jankowski przekazał listę postulatów w formie pisemnej nowej minister zdrowia Katarzynie Sójce w ubiegłym tygodniu. Szerzej pisaliśmy o tym w ubiegłym tygodniu:

Na spotkaniu, do którego doszło w piątek 11 sierpnia 2023 r., omówiono pierwszy z siedmiu postulatów, który brzmi: „Zniesienie bezprawnie wprowadzonych limitów na wystawianie recept przez lekarzy. Pilne ustalenie standardów teleporady uniemożliwiającej funkcjonowanie tzw. receptomatow.”.

Jak poinformowano na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej, w czasie spotkania ustalono mapę drogową rozwiązań, które powinny wejść w życie jak najszybciej.

Przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia przygotuje „białą listę” podmiotów nienaruszających limitów w ilości wystawianych recept, wobec których zostanie on natychmiast zniesiony. Znajdą się na niej placówki publiczne działające w ramach umowy z NFZ (m.in. placówki POZ, szpitale). Co ważne, to rozwiązanie ma wejść w życie najwcześniej.

Po drugie, resort przy współpracy z samorządem lekarskim niezwłocznie przystąpi do opracowania rozwiązań prawnych, które uniemożliwią funkcjonowanie receptomatów bazujących przy wystawianiu recept bez kontaktu z pacjentem. W efekcie limit 80 pacjentów/300 recept zostanie całkowicie zniesiony.

Po trzecie, zamiast obowiązku każdorazowego sprawdzania za zgodą pacjenta danych z Internetowego Konta Pacjenta przed wypisaniem leku psychotropowego/narkotycznego, zostanie wprowadzone automatyczne rozwiązanie informatyczne polegające na wyświetleniu w specjalnym oknie informacyjnym wzmianki o dotychczas wystawianych dla tego pacjentach lekach z tej grupy oraz informacją, czy recepta została zrealizowana.

„Umożliwi to zidentyfikowanie wszystkim lekarzom pacjentów z problemem uzależnienia lub wyłudzających recepty na handel lekami. Rozwiązanie będzie funkcjonować niezależne od posiadania przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta” – napisano na stronie NIL.

W komunikacie podkreślono, że Ministerstwo Zdrowia we współpracy ze środowiskiem lekarzy i farmaceutów przygotuje kompleksową nowelizację ustawy w zakresie zasad wystawiania i realizacji recept, tak by dostosować ją do obowiązujących realiów.

Kolejne spotkanie dotyczące rozwiązań oraz kolejnych punktów z listy „siódemki NIL” odbędzie się jeszcze w tym tygodniu.