Im niższy poziom cholesterolu LDL, tym lepiej

W czerwcowym wydaniu „The New England Journal of Medicine” opublikowano wyniki badania IMPROVE-IT. Badano związek pomiędzy poziomem cholesterolu LDL (ang. Low Density Lipoproteins), a ryzykiem wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Foto: freeimages.com

Badanie potwierdza, że im mniejszy jest poziom stężenia we krwi cholesterolu LDL, tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia takich zdarzeń. Osiąganie celów terapeutycznych stężenia cholesterolu LDL ma szczególne znaczenie u pacjentów po zawale serca lub udarze mózgu.

Problem podwyższonego poziomu cholesterolu LDL dotyczy ponad 2/3 populacji dorosłych Polaków. Jest to drugi, po nadciśnieniu tętniczym, czynnik zwiększający ryzyko zawału serca, który jest przyczyną prawie połowy wszystkich zgonów w naszym kraju. Podwyższony cholesterol może mieć podłoże genetyczne (tzw. hipercholestorolemia rodzinna) lub być wynikiem niewłaściwej diety zawierającej nadmiar tłuszczów.

Niebezpieczny w nadmiarze

Cholesterol jest substancją tłuszczową (lipidową) pełniącą w organizmie wiele istotnych funkcji. Jednak staje się niebezpieczny, kiedy jego stężenie w organizmie wzrasta ponad normę. Rozróżnia się frakcje cholesterolu: HDL (ang. High Density Lipoprotein, tzw. dobry cholesterol) i LDL (ang. Low Density Lipoprotein, tzw. zły cholesterol). LDL odkłada się w wewnętrznych ścianach naczyń krwionośnych w postaci blaszek miażdżycowych.

Blaszki sprawiają, że tętnice stają się mniej elastyczne, bardziej kruche, zwężają się, przez co dopływ krwi do tkanek i komórek jest utrudniony. Dociera do nich zatem mniej tlenu i składników odżywczych. Zmiany te powodują rozwój choroby niedokrwiennej serca (choroby wieńcowej) oraz mogą powodować zaburzenia dopływu krwi do mózgu. Powiększające się blaszki miażdżycowe mogą zamknąć jedno lub kilka naczyń w sercu lub w mózgu, co prowadzi do martwicy (zawału lub udaru).

Nowe schematy leczenia

Podstawą walki w obniżaniu cholesterolu LDL we krwi jest odpowiednia dieta i wysiłek fizyczny. Jednak w sytuacji, kiedy te środki są niewystarczające do osiągnięcia prawidłowego poziomu cholesterolu LDL, należy sięgnąć po dostępne leki. Działają one poprzez blokowanie syntezy cholesterolu w wątrobie lub hamują wchłanianie cholesterolu z pożywienia, co powoduje spadek jego stężenia we krwi.

W czerwcu ogłoszono wyniki badania prowadzonego nad efektami leczenia skojarzonego – to znaczy takiego, kiedy stosowane są leki obniżające produkcję wątrobową cholesterolu, jak i obniżające wchłanianie cholesterolu w jelitach.

Znacznie mniejsze ryzyko

Okazało się, że chorzy przyjmujący leki o obu mechanizmach działania mieli znacznie mniejsze ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak: zgon, zawał serca, udar mózgu czy hospitalizacje z powodu niestabilnej dławicy piersiowej. Pacjenci byli też rzadziej poddawani zabiegom udrożniania naczyń wieńcowych w porównaniu z chorymi przyjmującymi tylko jeden lek.

Badanie, w którym wzięło udział ponad 18 tysięcy pacjentów, stanowi ważny krok na drodze udoskonalenia schematów leczenia chorych zmagających się z hipercholesterolemią. Dzięki tym odkryciom będziemy mogli stosować schematy leczenia, które pozwolą skuteczniej walczyć z wysokim poziomem cholesterolu.

Trzymanie formy i dobrego poziomu

Towarzystwa naukowe zalecają regularną kontrolę cholesterolu LDL i utrzymywanie go w normie (w zależności od wielkości ryzyka zdarzenia sercowo-naczyniowego np. zawału serca czy udaru mózgu u danego pacjenta na poziomie 115 mg/dl lub 100 mg/dl). Każda osoba, u której poziom cholesterolu jest zbyt wysoki powinna rozważyć zmianę stylu życia – szczególne znaczenie ma odpowiednia dieta. Warto też utrzymywać odpowiednią masę ciała i zadbać o regularny wysiłek fizyczny.

Szczególnie istotne jest utrzymywanie cholesterolu LDL w granicach normy, kiedy pacjent choruje na cukrzycę, chorobę wieńcową lub przebył zawał serca czy udar mózgu. W takich przypadkach poziom cholesterolu LDL nie powinien przekraczać 70 mg/dl. Badanie IMPROVE-IT wykazało, że obniżenie cholesterolu LDL poniżej tego poziomu dodatkowo chroni przed incydentem sercowo-naczyniowym. Podsumowując: im niższy poziom cholesterolu LDL, tym lepiej.


Ile skraca życie hipercholesterolemia rodzinna? Ilu Polaków ma ten problem? Odpowiedź na te pytania znajdziesz tutaj.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.