XIII KZL o kształceniu przed- i podyplomowym

Zmiany zasad szkolenia specjalistycznego, możliwość składania PES w trakcie ostatniego roku specjalizacji, przywrócenie jawności pytań z LEK i LDEK, wprowadzenie jawności pytań z PES – to tylko niektóre postulaty zawarte w apelach podjętych przez Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy, który w dniach 13-14 maja 2016 r. obradował w Warszawie.

IMG_0628

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy
Foto: Marta Jakubiak

Apel Nr 1 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 13 maja 2016 do rektorów uczelni medycznych w Polsce.

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się z apelem do rektorów uczelni medycznych o stosowanie tekstu przyrzeczenia lekarskiego tożsamego z zawartym w preambule Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Apel Nr 3 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r. do Ministra Zdrowia w sprawie przekazania Naczelnej Izbie Lekarskiej zadań z zakresu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o przekazanie Naczelnej Izbie Lekarskiej zadań realizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w zakresie kształcenia specjalizacyjnego, ustawicznego doskonalenia zawodowego oraz kształcenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzinach medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych lekarzy i lekarzy dentystów.

Celem takiego rozwiązanie jest uzyskanie przez samorząd lekarski realnego wpływu na kształt i przebieg kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Samorząd lekarski deklaruje przy tym wolę wprowadzenie niezbędnych zmian usprawniających to kształcenie.

Relacja i prawie 130 zdjęć z pierwszego dnia Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy znajdują się tutaj.

Apel Nr 4 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 roku do Ministra Zdrowia.

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia o dokonanie zmian zasad szkolenia specjalistycznego w celu rozdziału jednostek prowadzących szkolenie w module podstawowym i specjalistycznym.

W trosce o właściwe przygotowanie do wykonywania zawodu i poznanie podstawowych problemów zdrowotnych przez lekarzy specjalistów, Zjazd proponuje wprowadzenie rozwiązania obligującego do odbywania modułu podstawowego w szpitalu miejskim bądź powiatowym, a dopiero specjalistycznego w klinice bądź szpitalu referencyjnym. Zmniejszyłoby to liczbę osób szkolących się jednoczasowo w oddziałach III stopnia referencyjności i wydatnie podniosło jakość kształcenia w tych jednostkach.

Apel Nr 5 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r. do Ministra Zdrowia w sprawie uproszczenia przepisów wykonawczych dotyczących wpisu na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów.

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu uproszczenie przepisów wykonawczych określających warunki, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne prowadzące szkolenie specjalizacyjne, które umożliwią tym jednostkom, w szczególności małym, indywidualnym praktykom lekarsko-dentystycznym, zainteresowanym prowadzeniem szkolenia, uzyskanie wpisu na listę jednostek akredytowanych.

Relacja i prawie 90 zdjęć z drugiego dnia Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy znajdują się tutaj.

Apel Nr 6 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r. do Ministra Zdrowia w sprawie możliwości składania państwowego egzaminu specjalizacyjnego w trakcie ostatniego roku specjalizacji.

Nadzwyczajny XIII Krajowym Zjeździe Lekarzy zwraca się do Ministra Zdrowia z apelem o podjęcie działań umożliwiających składanie przez lekarzy i lekarzy dentystów Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w trakcie trwania ostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego.

W obecnym systemie do egzaminu można podchodzić dwa razy do roku, co nierzadko oznacza kilkumiesięczną przerwę pomiędzy zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego, a datą samego egzaminu. Dla wielu lekarzy i lekarzy dentystów jest to czas, kiedy pozostają bez zatrudnienia.

Apel Nr 12 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 roku do Naczelnej Rady Lekarskiej i Ministra Zdrowia w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez lekarza i lekarza dentystę na realizację obowiązku doskonalenia zawodowego.

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej i Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów podatkowych umożliwiających zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez lekarza i lekarza dentystę na realizację obowiązku doskonalenia zawodowego.

Relacja i prawie 130 zdjęć z pierwszego dnia Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy znajdują się tutaj.

Apel Nr 16 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r. do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań mających na celu przywrócenie jawności pytań z Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) oraz wprowadzenia jawności pytań z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

Nadzwyczajny XIII Krajowym Zjeździe Lekarzy zwraca się do Ministra Zdrowia z apelem o podjęcie działań mających na celu przywrócenie jawności pytań i odpowiedzi z Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) oraz wprowadzenia jawności pytań i odpowiedzi z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

Apel Nr 19 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 roku do Naczelnej Rady Lekarskiej i Ministra Zdrowia w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez lekarza i lekarza dentystę na realizację obowiązku doskonalenia zawodowego.

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej i Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów podatkowych umożliwiających zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez lekarza i lekarza dentystę na realizację obowiązku doskonalenia zawodowego z dnia 14 maja 2016 r. do Ministra Zdrowia w sprawie akredytacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ramach kształcenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów.

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu zwiększenie możliwości szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy dentystów prowadzących indywidualne, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie oraz podmioty lecznicze, poprzez uregulowanie warunków akredytacji w taki sposób, aby zachęcić ww. podmioty do zaangażowania się w kształcenie specjalizacyjne.

Wyżej wymienione podmioty nie mogą ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tytułu prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Należy wprowadzić takie mechanizmy finansowe, które zagwarantują pełne pokrycie kosztów organizacji tego szkolenia.


Gdzie znaleźć relacje i zdjęcia z dwudniowych obrad Nadzwyczajnego XIII Krajowy Zjazd Lekarzy oraz listy do lekarzy i lekarzy dentystów skierowane przez Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów? Wystarczy kliknąć w jeden z poniższych linków:

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.