XXV Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy

W dniach 20-22 maja br. Poznań miał możliwość gościć uczestników XXV Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy. To cykliczne wydarzenie środowiska młodych lekarzy, zrzeszonych w strukturach izb lekarskich w całej Polsce, już po raz drugi zawitało do stolicy Wielkopolski.

XXV Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy 2

Poprzednie miało miejsce w 2012 r. i podobnie jak to obecne spotkało się z dobrym odbiorem i pozytywnymi opiniami. W tym roku gościł nas hotel nad Jeziorem Maltańskim, piękna pogoda za oknem rozpieszczała, co stanowiło idealne wręcz tło konferencji. Pierwszy dzień, czyli piątek, to jak zawsze robocze spotkanie uczestników konferencji, którzy stopniowo przybywali ze wszystkich stron kraju.

Zauważyć można było tendencje do odmładzania i przebudowy w strukturach/składach komisji zajmujących się sprawami młodych lekarzy w wielu okręgowych izbach lekarskich. Z jednej strony pozytywny aspekt – dopływ świeżej krwi zawsze przynosi nowe pomysły, a z drugiej – liczba młodych lekarzy, którzy chcieliby pracować na rzecz samorządu, nadal nie jest zbyt duża, co podkreślali wszyscy przybyli na konferencję. Drugiego dnia o godzinie 10.00 nastąpiło oficjalne otwarcie konferencji.

Zaproszenie przyjęli oraz zaszczycili nas swoją obecnością znamienici goście, m.in. minister zdrowia dr Konstanty Radziwiłł, przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: JM Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki oraz prodziekan Wydziału Lekarskiego I (zarazem dziekan-elekt) prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi prof. dr hab. Mariusz Klencki, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dr n. med. Krzysztof Kordel oraz przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej i Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Konferencję otworzył i przywitał wszystkich przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy WIL dr Bartosz Urbański. Wyraził radość i zadowolenie z licznej obecności przybyłych gości oraz uczestników konferencji. Merytoryczna część konferencji rozpoczęła się od wystąpienia Ministra Zdrowia, który przedstawił propozycje, jakie jego resort przygotował dla młodych lekarzy w Polsce.

Przywrócenie stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów, zwiększenie uprawnień związanych z prawem wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty (związane m.in. z możliwością wypisywania recept na stażu podyplomowym), zapowiedź ok. 4000 miejsc rezydenckich na jesień czy zwiększenie limitów przyjęć na studia medyczne o ok. 20% – to tylko niektóre propozycje, jakie zostały przedstawione.

XXV Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy 3

Kwestia zwiększenia wynagrodzeń dla młodych lekarzy jest podzielana przez pana ministra, jednakże nie może to być tylko ograniczone do konkretnej grupy zawodowej czy wiekowej, lecz do wszystkich pracowników służby zdrowia. Po tym krótkim „konferencyjnym expose” otwarto dyskusję, w której padło wiele pytań do pana ministra zarówno od uczestników konferencji, jak i od innych zaproszonych gości.

Następnie rozpoczęła się pierwsza sesja konferencji, której tematem przewodnim był staż podyplomowy. Anna Zajączkowska oraz Piotr Nowak z KML WIL w zwięzły i sprawny sposób przedstawili najważniejsze kwestie i problemy związane z tematem stażu podyplomowego.

Zaprezentowali m.in. dane, które udało nam się zebrać na jednej z inicjatyw naszej Komisji, czyli „spotkaniu wieczorynkowym” (spotkanie organizowane przez KML WIL dla młodych lekarzy u progu zawodowego życia, podejmujące najważniejsze kwestie merytoryczne, z jakimi spotyka się lekarz w trakcie pracy w punktach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej). Po zakończeniu prezentacji rozpoczęto dyskusję. Kolejna sesja dotykała problemu specjalizacji, kwalifikacji na nią i jej przebiegu.

Przedstawiłem tam, w moim odczuciu, najważniejsze kwestie związane z tematem: wprowadzenie ogólnopolskiego systemu kwalifikacji na specjalizacje (a nie wojewódzkiego jak dotychczas), rola kierownika specjalizacji i możliwe sposoby jego motywowania czy też wynagradzania, absurdy i nieadekwatność niektórych programów specjalizacyjnych i brak ich aktualizacji czy też zwiększenie liczby miejsc akredytowanych do odbywania specjalizacji w mniejszych ośrodkach, niekoniecznie klinicznych, ale np. w szpitalach powiatowych. Dyskusja zamykająca tę część konferencji także była wartka i przerwała ją dopiero wizja dłuższej przerwy obiadowej.

Ostatnia część drugiego dnia konferencji dotyczyła Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego i dalszych etapów szkolenia, jak np. druga specjalizacja. Bartosz Urbański przedstawił dane zebrane przez Naczelną Radę Lekarską dotyczące szkolenia Egzaminu specjalizacyjnego. Najbardziej uwypuklona została kwestia możliwości zdawania PES w trakcie ostatniego roku specjalizacji w celu uniknięcia martwego okresu braku zatrudnienia po zakończeniu specjalizacji oraz kwestie jawności pytań z egzaminów zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów (LEK, LDEK, PES).

XXV Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy

Znakomitą okolicznością do dyskusji w tej sprawie była obecność dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych prof. Mariusza Klenckiego, który w wyważony i spokojny sposób odpowiadał na wszystkie pytania. Argumenty uczestników konferencji i dyskusja były bardzo żywiołowe, gdyż ta sprawa, tzn. jawność pytań egzaminacyjnych, od wielu lat jest przysłowiową „drzazgą w oku” środowiska młodych lekarzy w Polsce.

Zakończenie drugiego dnia konferencji miało miejsce wieczorem w trakcie wspólnej kolacji, oficjalny konferencyjny ton złagodniał i został zastąpiony przez kuluarowe dyskusje i spotkania w mniejszych gronach, prowadzone do późnych godzin nocnych. Ostatni dzień był podsumowaniem trzydniowych obrad. Formułowanie wniosków oraz stanowisk to już tradycyjne robocze zakończenie spotkania.

Dotyczyły one, w naszym odczuciu, najważniejszych kwestii mających na celu poprawę sytuacji środowiska młodych lekarzy w Polsce: możliwości zdawania egzaminu specjalizacyjnego w trakcie ostatniego roku szkolenia, ogólnopolskiego systemu kwalifikacji na specjalizacje, podniesienia wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, dyżurów w trakcie specjalizacji, urealnienia i aktualizacji programów specjalizacji czy wynagradzania kierowników specjalizacji.

Wszyscy uczestnicy konferencji zgodnie potwierdzili, że organizacja konferencji była na bardzo wysokim poziomie i szczerze gratulowali organizatorom udanego przedsięwzięcia. Było nam niezwykle miło słyszeć te słowa także od naszych starszych kolegów z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, w tym od jej prezesa dr. Krzysztofa Kordela. Organizacja to nie tylko Komisja Młodych Lekarzy naszej izby. To także niezastąpiona pomoc pana Marka Saja, dyrektora biura WIL wraz z całym zespołem, którzy bardzo zaangażowali się w organizacje tego wydarzenia, za co składamy serdeczne podziękowania.

I tak zakończył się ten owocny weekend w Poznaniu. W atmosferze dobrze spełnionego obowiązku rozjechaliśmy się do naszych domów, rodzin i pacjentów. Kolejne, cykliczne już spotkanie, odbędzie się za rok, a jej organizacji wstępnie podjęła się Komisja ds. Młodych Lekarzy na terenie Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej. Życzymy zapału w przygotowaniach, owocnej pracy w ciągu nadchodzącego roku.

Do zobaczenia za rok w Bielsku!

Karol Buszkiewicz

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.