Chcą kompleksowo wyceniać onkologię (wideo)

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz autorzy raportu „Analiza kosztów wybranych onkologicznych produktów rozliczeniowych w Polsce – rekomendacje dotyczące taryf” zgodnie twierdzą, że stawki taryf NFZ nie idą w parze z wysokimi wymogami Ministerstwa Zdrowia co do standardów realizacji procedur.

Jako przykład podają stawkę hospitalizacji do teleradioterapii, która zrównana jest ze stawką zakwaterowania chorego w hostelu.

– Koszty leczenia nowotworów są coraz wyższe. Jest to spowodowane przede wszystkim nowymi technologiami, które wdrażamy, jak i lekami, których cena stale wzrasta – mówi dr hab. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych.

– Jako dyrektor Centrum Onkologii muszę powiedzieć, że koszty to jest podstawowy nasz problem. Musimy pilnować racjonalnego wydawania środków. Od czasu wprowadzenia pakietu onkologicznego leczenie pacjentów z nowotworami nie bilansuje się – dodaje dr hab. Adam Maciejczyk.

– Hospitalizacja stanowi główny problem funkcjonowania ośrodków onkologicznych. Wzrastają koszty. Chorzy wymagają bardziej intensywnej i bardziej kosztownej opieki, podczas gdy sytuacja na to nie pozwala – zaznacza prof. dr hab. Jacek Fijuth, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Prognozy zapadalności na nowotwory złośliwe nie napawają optymizmem. Dane zawarte w mapach potrzeb onkologicznych Ministerstwa Zdrowia wskazują, że zapadalność na te schorzenia w naszym kraju wzrośnie o ok. 15% w 2020 roku i 28% w 2025 roku w stosunku do roku 2014.

Spośród ok. 200 tys. osób, u których rozwinie się choroba nowotworowa, ponad połowa wymagać będzie radioterapii. Liczba chorych potrzebujących teleradioterapii oraz brachyterapii zwiększy się do ok. 120 tys. (wobec ok. 83 tys. pacjentów poddanych radioterapii w 2014 roku).

– Musimy zacząć wyceniać onkologię kompleksowo. Dopiero wtedy będziemy mogli uzyskać rzetelne wyniki, które przełożą się na poprawę sytuacji pacjentów. Zwracamy się z tym apelem do Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – apeluje Adam Maciejczyk.

Zobacz wypowiedź dr. hab. Adama Maciejczyka, dyrektora DCO we Wrocławiu:

Źródło: www.newsrm.tv

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.