Od 1 listopada nowa lista leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy wykaz leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 listopada. W porównaniu do XXIX obwieszczenia obowiązującego od 1 września, XXX obwieszczenie refundacyjne zawiera dość istotne zmiany w zakresie m.in. produktów leczniczych i substancji czynnych.

Foto: pixabay.com / CC0

Obniżki, ale i podwyżki cen leków są zróżnicowane i zaczynają się symbolicznie od grosza. Mogą jednak sięgnąć znacznie większych kwot.

Statystyka

Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 131 produktów leczniczych (unikalne kody EAN), w tym:

 • 113 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,
 • 2 wyroby medyczne (unikalne kody EAN) w ramach listy aptecznej,
 • 5 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach katalogu chemioterapii,
 • 11 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach programów lekowych.
 • dla 67 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane wskazanie off-label.

Taniej czy drożej?

Zmienią się także zasady odpłatności:

 • dla 140 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu, w tym dla 103 produktów w ramach listy aptecznej (od 312,39 zł do 0,01 zł),
 • dla 366 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 151,28 zł do 1 gr),
 • dla 525 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 139,70 zł),
 • dla 827 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 329,05 zł do 1 gr),
 • dla 108 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 2 gr do 98 gr).

Czego zabraknie?

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu obowiązywania tych decyzji lub odmową refundacji na kolejny okres w XXX obwieszczeniu nie znajdą się 22 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) obecne w poprzednim obwieszczeniu.

Nowe substancje czynne na liście aptecznej

W ramach listy aptecznej zostały objęte refundacją nowe substancje czynne:

 • Daivobet (calcipotriolum + betamethasonum), żel, we wskazaniu: miejscowe leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych, miejscowe leczenie łuszczycy plackowatej o przebiegu łagodnym do umiarkowanego u dorosłych, umiejscowionej na skórze ciała innej niż owłosiona skóra głowy;
 • Adenuric (febuksostat) 80 mg oraz 120 mg we wskazaniu: leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych;
 • Adenuric (febuksostat) 120 mg we wskazaniu: zapobieganie i leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych;
 • Diacomit (styrypentol) we wskazaniu: terapia wspomagająca (w skojarzeniu z klobazamem i walproinianem) u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i walproinianem;
 • Valdoxan (agomelatyna) we wskazaniu: leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku lub anhedonii.

Nowe wskazanie off-label

W ramach katalogu chemioterapii objęte refundacją zostało nowe wskazanie off-label dla leku Erwinase (crisantaspasum) w leczeniu chłoniaka limfoblastycznego (rozlanego) w przypadku stosowania w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami w leczeniu pacjentów poniżej 18. roku życia z chłoniakami limfoblastycznymi T-komórkowymi i preB-komórkowymi, u których wystąpiła nadwrażliwość (alergia kliniczna lub „cicha inaktywacja”) na pegylowaną L-asparaginazę pochodzącą z E. coli.

Nowe substancje czynne w ramach programów lekowych

W ramach programów lekowych zostały objęte refundacją nowe substancje czynne:

 • Torisel (temsirolimusum) we wskazaniu „Leczenie temsirolimusem zaawansowanego raka nerkowokomórkowego w grupie chorych o niekorzystnym rokowaniu” w ramach programu lekowego „Leczenie raka nerki”;
 • Xalkori (crizotinibum) we wskazaniu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca ALK-dodatniego” w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”.

Refundacyjna nowość

Ponadto refundacji doczekał się Remodulin 10 mg/1 ml w ramach programu lekowego „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego TNP” – nowe stężenie. Jednocześnie wprowadzona została zmiana w opisie tego programu, aby udostępnić lek najbardziej potrzebującym pacjentom, u których treprostynil podawany jest za pomocą pompy wszczepialnej.

Refundacja dla pierwszych odpowiedników

Ponadto zostały objęte refundacją następujące pierwsze odpowiedniki: Bixebra (iwabradyna), Neoparin (enoksaparyna sodowa), Oprymea (pramipeksol).

Podstawa prawna: Obwieszczenie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2016 r. poz. 110)


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.