Europejska rada ds. rozwoju zawodowego?

W poprzednich informacjach o pracy UEMS pisałem, że w połowie października spotykamy się z przedstawicielami europejskich towarzystw, aby rozmawiać o rozszerzeniu współpracy europejskich lekarzy w celu ustalania zasad rozwoju zawodowego i potwierdzania kwalifikacji przez lekarzy.

Foto: pixabay.com

Spotkanie odbyło się parę tygodni temu z udziałem ponad 100 Koleżanek i Kolegów reprezentujących 22 europejskie towarzystwa naukowe i sekcje specjalistyczne UEMS.

Współpraca UEMS z europejskimi towarzystwami naukowymi istnieje od wielu lat. W licznych specjalizacjach jest ona już bardzo dobra, czego przykładem są wspólne dokumenty dotyczące zasad kształcenia specjalizacyjnego, wspólnie organizowane egzaminy europejskie, udział w akredytacji doskonalenia zawodowego.

Po okresie dyskusji i problemów udało się nam nawiązać doskonałą współpracę z European Society of Cardiology i European Society of Radiology, ogromnymi, bardzo aktywnymi, doskonale zorganizowanymi i profesjonalnie zarządzanymi towarzystwami, prowadzącymi bardzo szeroką działalność szkoleniową w Europie i na całym świecie.

Rolą UEMS jest organizowanie konsultacji i interdyscyplinarnej współpracy. Obecnie już trudno sobie wyobrazić tworzenie na przykład programu specjalizacji bez konsultacji z „przyległymi” specjalnościami i bez korzystania z doświadczeń innych specjalności. Nie można sobie wyobrazić oceny i akredytacji doskonalenia zawodowego czy egzaminu przez towarzystwa organizujące te aktywności, ponieważ nikt nie powinien oceniać i akredytować sam siebie.

Na spotkaniu przedstawiono najlepsze przykłady współpracy i dla mnie szczególnie ważny był polski akcent. Profesor Antoniewicz, przewodniczący komisji egzaminów w European Board of Urology, mówił o organizacji i sposobie przeprowadzania egzaminu europejskiego, który w wielu krajach jest równoważny z egzaminem krajowym.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii, sposoby oceny, zasady pracy komisji są świetnym przykładem, czego może dokonać grupa entuzjastów, jeżeli konsekwentnie i konstruktywnie ze sobą współpracują. Przede wszystkim wskazywaliśmy jednak, że dotychczasowa współpraca i spektakularne osiągnięcia to tylko podstawa do dalszych działań. Zaproponowaliśmy utworzenie europejskiej rady do spraw rozwoju zawodowego i zaprosimy do niej towarzystwa naukowe oraz inne organizacje europejskich lekarzy.

Opierając się na zasadach wyrażonych w deklaracji europejskich organizacji lekarskich z 2015 r. przyjętej w Luksemburgu, która mówi, że udział w dobrej jakości doskonaleniu zawodowym jest wystarczającym sposobem potwierdzenia podtrzymywania kwalifikacji zawodowych, opracujemy też propozycję wstępnie nazwaną „European Fellowship”, jako naszą lekarską alternatywę dla administracyjno-biurokratycznych rewalidacji, recertyfikacji, reegzaminowania i podobnych rozwiązań.

Lekarze mogą to zrobić lepiej. To oznacza dużo pracy i łatwo nie będzie, ale niezwykle pozytywny nastrój uczestników spotkania oraz zasoby ludzkie i organizacyjne, którymi dysponują towarzystwa naukowe oraz UEMS, dają duże szanse na powodzenie.

Romuald Krajewski
Prezydent Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.