Ile osób wypowiedziało opt-out w Małopolsce?

Od kilku tygodni, pod hasłem „Stawiamy na jakość”, trwa protest lekarzy, którzy wypowiadają klauzulę opt-out, pozwalającą na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin w tygodniu.

Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie
Foto: imageworld.pl

W jaki sposób wojewoda monitoruje, ilu lekarzy wypowiedziało klauzule opt-out? Ilu lekarzy wypowiedziało dotychczas klauzule opt-out w województwie? Te pytania zadaliśmy rzecznikowi prasowemu wojewody małopolskiego Joannie Paździo.

„Lekarz koordynator ratownictwa medycznego w odpowiedzi na pismo Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia, otrzymuje informacje ze szpitali województwa małopolskiego dotyczącą wypowiedzeń przez lekarzy klauzuli opt-out. Z danych otrzymanych ze szpitali na dzień 22.11.2017 r. klauzulę opt-out w Małopolsce wypowiedziało 40 lekarzy” – poinformowała Joanna Paździo w oświadczeniu przesłanym „Gazecie Lekarskiej”.

Zgodnie z dyspozycją resortu zdrowia, Wydział Polityki Społecznej gromadzi – przekazywane przez szpitale publiczne na terenie województwa małopolskiego – informacje dotyczące sytuacji strajkowej (w tym o sporach zbiorowych czy innych niepokojach społecznych) raz w tygodniu we wtorki do godz. 14.00. „Informacje w tym zakresie przekazywane są do Ministerstwa Zdrowia” – dodała Joanna Paździo.

W jej opinii dotychczas żaden szpital w województwie małopolskim nie zgłosił informacji o nowych lub istniejących sporach zbiorowych w ramach cotygodniowych raportów o niepokojach społecznych w szpitalach i wynikających z nich zagrożeń dla ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. „Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom” – podkreśliła.

Na pytanie, w jaki sposób wojewoda zamierza pomóc szpitalom, aby wypełnić lukę, która może powstać po nowym roku w związku z decyzją lekarzy wypowiadających opt-out, Joanna Paździo odpowiedziała, że wojewoda nie ma podstaw do włączania się w działalność podmiotów leczniczych z wyłączeniem sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Joanna Paździo dodała, że rząd wprowadza zmiany, które co do kierunku pokrywają się – w jej ocenie – z postulatami lekarzy skupionych w Porozumieniu Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. „Wdrażane rozwiązania biorą pod uwagę uwarunkowania prawno-organizacyjne, a ich zakres i skala wynika z możliwości sektora finansów publicznych” – podkreśliła rzecznik wojewody małopolskiego.

Dodała, że minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przygotował, a rada ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. „Przewiduje on systematyczne zwiększanie nakładów publicznych na ochronę zdrowia, tak aby w 2025 r. nie były one niższe niż równowartość 6 proc. PKB. Wdrożenie ustawy przełoży się na wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, o którym pani premier Beata Szydło mówiła w exposé” – dodała Joanna Paździo.

Przypomnijmy, że we wtorek w rozmowie z „Gazetą Lekarską” wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Łukasz Jankowski poinformował, że „z ostrożnych szacunków” protestujących wynika, że klauzulę opt-out wypowiedziało dotychczas ok. 1500 osób.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.